Zomrel veľký nemecký kardinál Karl Lehmann

Zomrel veľký nemecký kardinál Karl Lehmann

V štvrtú pôstnu nedeľu – v Nedeľu radosti - zomrel vo veku 81 rokov jeden z najvýraznejších nemeckých katolíckych biskupov.

Čísla nepostačujú na zbilancovanie života, no zaiste môžu sprostredkovať dojem o jeho význame. Pri kardinálovi Karlovi Lehmannovi vyčnievajú dve čísla: 33 rokov bol biskupom v nemeckom Mainzi (Mohuči) a 21 rokov predsedal Nemeckej biskupskej konferencii.

Karl Lehmann bol celé desaťročia jedným z najznámejších predstaviteľov nemeckého katolicizmu, ako biskup poznačil celú éru vo svojom biskupstve i v celom Nemecku. Teraz zomrel vo veku 81 rokov v Nedeľu radosti 11. marca 2018 v Mainzi.

Pápež František reagoval na správu o smrti kardinála Lehmanna kondolenčným telegramom novému mohučskému biskupovi Petrovi Kohlgrafovi, v ktorom vyjadruje celej diecéze svoju sústrasť. Na zosnulého kardinála Lehmanna v telegrame spomína týmito slovami:

„Vo svojej dlhej činnosti ako teológ a biskup, ako aj predseda Konferencie biskupov Nemecka, prispel k formovaniu života Cirkvi a spoločnosti. Zo srdca sa vždy snažil byť otvoreným pre otázky a výzvy doby, ponúkať odpovede a usmernenia v duchu Kristovho učenia, sprevádzať ľudí na ich ceste, hľadajúc to, čo ich spája poza hranice vyznaní, presvedčení a štátov.“

Kardinál Karl Lehmann stelesnil ideál nemeckého profesora – biskupa. Zostalo po ňom 31 teologických publikácií. V rámci biskupskej konferencie viedol vieroučnú komisiu a vyjadroval sa k závažným otázkam. A veru mal z čoho čerpať.

Filozofické a teologické štúdiá

Karl Lehmann, rodák z nemeckého Sigmaringenu (* 1936), obhájil dva doktoráty na Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme: v rámci filozofie skúmal myslenie Martina Heideggera (r. 1962), v rámci teológie promoval o Ježišovom zmŕtvychvstaní (r. 1967).

Ako odchovanec kolégia Germanicum-Hungaricom prijal kňazskú vysviacku v Ríme v roku 1963 rukami mníchovského kardinála Juliusa Döpfnera. Mohol zažiť zblízka Druhý vatikánsky koncil (1962 – 1965) ako asistent veľkého nemeckého teológa Karla Rahnera, ktorému potom asistoval aj v Mníchove a Münsteri. 


Veľké postavy nemeckej katolíckej cirkvi Lehmann, Schaffran, Ratzinger, Meisner (zľava) roku 1987 v Drážďanoch.

Profesor katolíckej dogmatiky

V roku 1968 povolali Karla Lehmanna vyučovať katolícku dogmatiku v Mainzi, kde ho o pätnásť rokov neskôr pápež Ján Pavol II. vymenuje za biskupa. Keďže Lehmann nepromoval v Nemecku a ani sa tam nehabilitoval, jeho povolanie bolo spojené s formálnym problémom. S pomocou externého posudku od tübinského profesora dogmatiky Josepha Ratzingera však bolo potvrdené Lehmannovo venia legendi.

V roku 1971 prešiel Lehmann vyučovať katolícku dogmatiku a ekumenickú teológiu do Freiburgu. Medzi jeho doktorandov patril aj Gerhard Ludwig Müller, neskorší prefekt vatikánskej Kongregácie pre náuku viery.

"V marci 1979 pápež Ján Pavol II. udelili Karlovi Lehmannovi titul monsignor, čo však mladého profesora neodradilo od toho, aby v decembri toho istého roka skritizoval Jána Pavla II. za odobratie cirkevného oprávnenia vyučovať Hansovi Küngovi." Zdieľať

Mladý dogmatik Lehmann sa od počiatku zapájal do aktuálnej teologickej diskusie. Venoval sa dogmatickým formám myslenia ako hermeneutickému problému, ďalej krátkym formulám viery, problému interkomúnia katolíkov a nekatolíkov, nerozlučnosti manželstva a pastorácii rozvedených a znovuzosobášených katolíkov.

Ako freiburský profesor sa Karl Lehmann zúčastňoval v rokoch 1971 až 1975 na Würzburgskej synode, ktorej cieľom bolo presadzovanie rozhodnutí Druhého vatikánskeho koncilu do praxe v Nemecku.

V marci 1979 pápež Ján Pavol II. udelili Karlovi Lehmannovi titul monsignor, čo však mladého profesora neodradilo od toho, aby v decembri toho istého roka skritizoval Jána Pavla II. za odobratie cirkevného oprávnenia vyučovať Hansovi Küngovi, pričom toto pápežské rozhodnutie označil za „čierny deň pre teológiu“.

Biskupské heslo: buďte pevní vo viere!

V júni 1983 pápež Ján Pavol II. vymenoval Karla Lehmanna za 87. nástupcu svätého Bonifáca, apoštola Germánov, na biskupskom stolci v Mainzi. Biskupskú vysviacku Lehmannovi udelil jeho predchodca v tomto úrade kardinál Hermann Volk 2. októbra 1983 v mohučskom dóme. Za biskupské heslo si v tom čase najmladší biskup Nemecka zvolil slová z Prvého listu apoštola Pavla Korinťanom: „State in fide“ – „Buďte pevní vo viere!“ (1Kor 16,13).

V roku 1987 Lehmann nastúpil po kolínskom kardinálovi Josephovi Höfnerovi ako predseda Nemeckej biskupskej konferencie. Počas 21 rokov v tomto úrade sa stal tvárou a hlasom katolíckej cirkvi v Nemecku. Ako predseda biskupskej konferencie dodával dôležité impulzy základným spoločenským otázkam a ekumenickému dialógu, pre politiku bol ceneným partnerom pri diskusii, ako to raz svojho času sformuloval Gerhard Schröder.

Na čele biskupskej konferencie Karl Lehmann zažil okrem iného v roku 1989/1990 pád Berlínskeho múru a zjednotenie Nemecka, v dôsledku čoho spájal katolíkov z východného a západného Nemecka.


Kardinál Lehmann na oslavách osemdesiatky Helmuta Kohla.

Najväčšou výzvou v pozícii predsedu biskupskej konferencie bola pre Lehmanna debata okolo štátneho poradenstva tehotným ženám v konfliktnej situácii. Odporoval vôli Jána Pavla II., aby nemecká katolícka cirkev vystúpila zo štátneho poradenského systému. Napokon však 23. novembra 1999 nemeckí biskupi oznámili vystúpenie zo štátneho systému a nové usporiadanie cirkevného tehotenského poradenstva „v zmysle nariadenia pápeža“.

V januári 2001 Lehmann založil pro life iniciatívu „Netzwerk Leben“, ktorá sa venuje poradenstvu tehotným v mohučskom biskupstve po tom, čo katolícka cirkev v Nemecku vystúpila zo štátneho poradenstva tehotným ženám v konfliktnej situácii.

Napriek spomenutému sporu Ján Pavol II. povýšil Karla Lehmanna vo februári 2001 do kardinálskeho stavu. Pozorovatelia to hodnotili ako vyznamenanie za jeho službu cirkvi v Nemecku. 

Emeritný biskup

Kardinál Lehmann už v roku 2011, keď dovŕšil 75 rokov, podal žiadosť o odstúpenie z úradu biskupa z dôvodu veku, no pápež Benedikt XVI. ju neprijal. Po Benediktovom odstúpení sa mohučský kardinál zúčastnil na konkláve v roku 2013. Uvítal zvolenie pápeža Františka a hovoril o „novom začiatku“. Postavil sa za pápeža a bránil jeho postupovanie v čase argentínskej vojenskej diktatúry.

V jednom interview v lete 2015 naznačil, že z úradu odíde po svojich 80. narodeninách. A vskutku, pápež František prijal jeho žiadosť o odstúpenie 16. mája 2016, presne v deň jeho okrúhleho výročia.

Následne sa kardinál Lehmann začal aj kvôli zdravotným dôvodom sťahovať z verejného života. Pri veľkom výstupe ho veriaci mohli naposledy zažiť 27. augusta 2017, keď v mohučskom dóme vysvätil Petra Kohlgrafa za nového mainzkého biskupa, a tým „svoje biskupstvo“ definitívne položil do rúk svojho nástupcu. Zakrátko po biskupskej vysviacke Lehmann utrpel mozgovú príhodu, z ktorej sa už ani po niekoľkomesačnej rehabilitácii nezotavil.

"Mohučský kardinál prejavoval porozumenie pre utečeneckú politiku Angely Merkelovej." Zdieľať

Už pri Lehmannovej emeritácii padli slová, že bol „veľkým darom“ pre biskupstvo, „skvelým biskupom“, veľkým teológom a priateľom človeka. Reakcie na správu o jeho smrti svedčia o jeho obľúbenosti aj ďaleko za hranicami mohučskej diecézy.

V reakcii na Lehmannovo úmrtie nemecká kancelárka Angela Merkelová vyhlásila, že je veľmi smutná. Zosnulého kardinála označila za jednu z najdôležitejších osobností katolíckej cirkvi v Nemecku. „Som veľmi vďačná za naše pekné konverzácie a stretnutia,“ dodala politička.

No aj na Lehmannovej strane boli sympatie k Merkelovej. Pri svojej prednáške v decembri 2016 potvrdil svoj odmietavý postoj k hornej hranici pre prijímanie utečencov. Mohučský kardinál prejavoval porozumenie pre utečeneckú politiku Angely Merkelovej a povedal: „Čo mala Angela Merkelová robiť, keď ľudia vo veľkej núdzi stáli pred našimi bránami?“

Večná pamiatka!

Tento pokus o portrét zosnulého kardinála Karla Lehmanna, v ktorom sme opomenuli jeho členstvá vo vatikánskych kongregáciách a radách, v ekumenických grémiách, deväť čestných doktorátov, niekoľko honorárnych profesúr, 25 vyznamenaní atď., zakončíme slovami pápeža Františka z kondolenčného telegramu: „Nech Ježiš, Dobrý pastier, udelí svojmu vernému služobníkovi zavŕšenie a plnosť života vo svojom nebeskom kráľovstve.“

Posledná rozlúčka a pohrebné obrady za zosnulého emeritného mohučského biskupa a kardinála Karla Lehmanna sa uskutočnia v stredu 21. marca 2018 v mainzkom dóme o 15.00.

Foto: wikimedia, archívKeďže ste náš pravidelný čitateľ, tak už viete, že články na Postoji nie sú spoplatnené. Vznikajú len vďaka ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. 

Budeme si veľmi vážiť, ak sa k nim pridáte. Aby sme sa my mohli naplno venovať tvorbe obsahu.

Ďakujeme!


 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo