Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K veci Svet kresťanstva
16. jún 2018

Aký bol gnosticizmus kedysi a aký je dnes

Dnes sa veľa diskutuje o prítomnosti nového gnosticizmu v Katolíckej cirkvi. Niečo z toho, čo sa napísalo, je prínosné, často však to, čo sa nazýva obnovou tejto herézy, len málo súvisí s jej starovekou predchodkyňou.
Aký bol gnosticizmus kedysi a aký je dnes

Ilustračné foto: firebrandtalent.com

Navyše, pripisovať túto starovekú herézu rozličným frakciám v rámci súčasného katolicizmu je vo všeobecnosti nevhodné. Aby sme teda do tejto diskusie o novognosticizme vniesli určité svetlo, musíme najprv jasne pochopiť jeho starú formu.

Staroveký gnosticizmus mal rozličné, často dosť komplikované formy a vyjadrenia, no môžeme rozlíšiť niekoľko podstatných princípov:

♦ Po prvé gnosticizmus hlása radikálny dualizmus: „hmota“ je zdrojom všetkého zla a „duch“ je božským zdrojom všetkého, čo je dobré.

♦ Po druhé sa ľudské bytosti skladajú z hmoty (tela) a ducha (ktorý umožňuje prístup k božskému).

♦ Po tretie „spása“ spočíva v získaní pravého poznania (gnosis), osvietenia, ktoré umožňuje prechod zo zlého hmotného sveta do duchovnej oblasti a napokon do spoločenstva s nehmotným najvyšším božstvom.

♦ Po štvrté sa predstavovali rozliční „gnostickí vykupitelia“, z ktorých každý tvrdil, že disponuje takýmto poznaním a dáva prístup k tomuto „spásonosnému“ osvieteniu.

Vo svetle uvedeného ľudia spadajú do troch kategórií: 1) sarkickí alebo telesní ľudia sú natoľko uväznení v zlom hmotnom či telesnom svete, že nie sú schopní prijať „spásonosné poznanie“; 2) psychickí alebo duševní sú sčasti obmedzení na telesnú oblasť a sčasti uvedení do duchovnej oblasti. (V rámci „kresťanského gnosticizmu“ sú to tí, čo žijú len z „viery“, lebo nemajú plnosť božského poznania. Tí nie sú plne osvietení, a preto sa musia spoliehať na to, čomu „veria“.); a napokon sú 3) ľudia, ktorí sú schopní byť úplne osvietení, gnostici, lebo majú plnosť božského poznania. Vďaka svojmu spásnemu poznaniu sa dokážu úplne vymaniť zo zlého hmotného sveta a vystúpiť do božského.

Žijú a sú spasení nie vďaka „viere“, ale vďaka „poznaniu“.

Ľudia podľa gnosticizmu žijú a sú spasení nie vďaka „viere“, ale vďaka „poznaniu“. Zdieľať

V porovnaní so starovekým gnosticizmom sa to, čo sa dnes v súčasnom katolicizme označuje ako novognosticizmus, javí zmätočné, nejednoznačné a pomýlené. Niektorí katolíci sú obvinení z novognosticizmu preto, lebo údajne veria, že sú spasení, keď sa pevne pridŕžajú „náuk“, ktoré sú strnulé a bez života, a striktne zachovávajú rigidný a nemilosrdný „morálny kódex“. Tvrdia, že „poznajú“ pravdu, a preto požadujú, aby sa jej ľudia pridŕžali a, čo je najdôležitejšie, poslúchali ju. Títo „novognostickí katolíci“ nie sú údajne otvorení čerstvému pohybu Ducha v rámci súčasnej Cirkvi. Ten sa často nazýva „novou paradigmou“.

Samozrejme, všetci poznáme katolíkov, ktorí sa k ostatným správajú nadradene, predvádzajú svoje plnšie znalosti dogmatickej či morálnej teológie a iných obviňujú z vlažnosti. Takéto samoľúbe posudzovanie vôbec nie je nové. Táto hriešna nadradenosť však priamo spadá do kategórie pýchy a sama osebe nie je formou gnosticizmu.

Len vtedy by bolo správne nazývať ju novognosticizmom, keby tí, čo by z neho boli obvinení, ponúkali „nové spásne učenie“, nové osvietenie, ktoré sa líši od Písma, ako sa tradične chápe, a od autentického učenia živej magisteriálnej tradície.

Toto sa však nemôže tvrdiť o „náukách“, ktoré ani zďaleka nie sú abstraktnými pravdami odtrhnutými od života, ale úžasným vyjadrením ústredných skutočností katolíckej viery – Trojice, Vtelenia, Ducha Svätého, skutočnej podstatnej prítomnosti Krista v Eucharistii, Ježišovho zákona lásky k Bohu a k blížnemu, ktorý sa odráža v Desatore prikázaní, atď. Tieto „náuky“ definujú to, čím Cirkev bola, je a vždy bude. Vďaka týmto náukám je jedna, svätá, katolícka a apoštolská.

Gnostici dnes tvrdia, že som skutočne „informovaný“, že mám zvláštny prístup k tomu, čo nám hovorí Boh ako jednotlivcom tu a teraz, dokonca aj keď to presahuje to, čo zjavil všetkým ostatným v rámci Písma a tradície, a možno to tomu dokonca aj protirečí. Zdieľať

Navyše tieto náuky a príkazy nie sú akýmsi ezoterickým životným štýlom, ktorý človeka zotročí nejakými iracionálnymi a nemilosrdnými zákonmi, zvonka nanútenými nejakou tyranskou autoritou. Naopak, práve tieto „prikázania“ dal ľudstvu Boh vo svojej milosrdnej láske, aby mu zaistil svätý a božský život.

Inzercia

Ježiš, Otcov vtelený Syn, nám ďalej zjavil spôsob života, aký máme žiť, keď očakávame jeho kráľovstvo. Keď nám Boh vraví, čo nikdy nesmieme robiť, chráni nás pred zlom, ktoré dokáže zničiť náš ľudský život stvorený na jeho obraz a podobu.

Ježiš nás svojím umučením, smrťou a zmŕtvychvstaním zachránil pred pustošením hriechu a vylial svojho Ducha Svätého práve preto, aby nám dal silu žiť pravý ľudský život. Šíriť tento spôsob života neznamená predkladať nové spásonosné učenie. Starovekí gnostici nazývali ľudí viery – biskupov, kňazov, teológov a laikov – psychikmi. Gnostici nimi pohŕdali práve preto, že si nedokázali nárokovať žiadne jedinečné či ezoterické „poznanie“. Sú nútení žiť z viery v Božie zjavenie, ako ho chápe a verne odovzdáva Cirkev.

Keď sú tí, ktorí druhých mylne obviňujú z novognosticizmu, konfrontovaní s konkrétnosťami doktrinálnych a morálnych problémov skutočného života, tvrdia, že je potrebné hľadať to, ako by od nich osobne chcel Boh, aby sa zachovali. Povzbudzujú ľudí, aby sami rozlišovali najlepší postup v rámci morálnej dilemy, ktorej čelia vo svojom vlastnom existenciálnom kontexte – čo sú schopní spraviť v tomto časovom okamihu. Takto je to vlastné svedomie jednotlivca a jeho osobné spoločenstvo s božstvom, ktoré stanovuje, aké sú morálne požiadavky v osobných okolnostiach jednotlivca. Učenie Písma, Ježišove výroky, ohlasovanie Cirkvi prostredníctvom jej živej magisteriálnej tradície, toto všetko je nahradené vyšším „poznaním“, pokročilým „osvietením“.

Gnosticizmus sa nemôže používať ako nadávka pre „neosvietených“ veriacich, ktorí sa len s pomocou Božej milosti snažia konať tak, ako ich povoláva konať Bohom inšpirované učenie Cirkvi. Zdieľať

Ak je dnes v Cirkvi nejaká nová gnostická paradigma, zdalo by sa, že sa nachádza práve tu. Predkladať túto novú paradigmu znamená tvrdiť, že som skutočne „informovaný“, že mám zvláštny prístup k tomu, čo nám hovorí Boh ako jednotlivcom tu a teraz, dokonca aj keď to presahuje to, čo zjavil všetkým ostatným v rámci Písma a tradície, a možno to tomu dokonca aj protirečí.

Úplne minimálne by sa nemal nikto, kto si nárokuje toto poznanie, vysmievať ako novognostikom tým, čo žijú len z „viery“ v Božie zjavenie, ako ho predkladá tradícia Cirkvi.

Dúfam, že toto všetko vnesie aspoň trochu svetla do terajšej cirkevnej diskusie o súčasnom „katolíckom“ gnosticizme, keď sa umiestni do príslušného historického kontextu. Gnosticizmus sa nemôže používať ako nadávka pre „neosvietených“ veriacich, ktorí sa len s pomocou Božej milosti snažia konať tak, ako ich povoláva konať Bohom inšpirované učenie Cirkvi.

Thomas G. Weinandy OFMCap
Autor je plodný spisovateľ a jeden z najvýznamnejších žijúcich teológov, slúži ako člen Medzinárodnej teologickej komisie vo Vatikáne. Jeho najnovšou knihou je Jesus Becoming Jesus: A Theological Interpretation of the Synoptic Gospels (Ježiš sa stáva Ježišom: Teologická interpretácia synoptických evanjelií).

Pôvodný text: Gnosticism Today.

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha. Článok nie je vyjadrením názoru Kolégia Antona Neuwirtha.


Keďže ste náš pravidelný čitateľ, tak už viete, že články na Postoji nie sú spoplatnené. Vznikajú len vďaka ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. 

Budeme si veľmi vážiť, ak sa k nim pridáte. Aby sme sa my mohli naplno venovať tvorbe obsahu.

Ďakujeme!

 

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.