Voľby nového vedenia evanjelickej cirkvi sprevádza chaos

Voľby nového vedenia evanjelickej cirkvi sprevádza chaos

Ilustračné foto - TASR/Dušan Hein

Končiace vedenie evanjelickej cirkvi spochybňuje legitímnosť volieb svojich nástupcov.

Uplynulú nedeľu sa v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) začalo druhé kolo volieb nového generálneho biskupa. Volebné konventy sa v cirkevných zboroch budú konať aj počas nasledujúcich dvoch nedieľ.

Do druhého kola postúpili dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najvyšší počet hlasov – konsenior Dunajsko-nitrianskeho seniorátu a nitriansky farár Ivan Eľko a senior Turčianskeho seniorátu a žilinský farár Marián Kaňuch.

Predsedníctvo kritizuje biskup aj senioráty

Krátko pred začiatkom druhého kola volieb Predsedníctvo ECAV, ktoré tvorí generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Imrich Lukáč, zaslalo cirkevným zborom list, v ktorom vyzvalo k zastaveniu volieb. Voľby generálneho dozorcu, dozorcu východného dištriktu a generálneho biskupa boli podľa Klátika s Lukáčom počas odvolacej doby napadnuté žalobami.

„Výsledky, ktoré vyhlásilo generálne presbyterstvo i presbyterstvo východného dištriktu po sčítaní hlasov, tak nenadobudli právoplatnosť,“ konštatovalo Predsedníctvo ECAV, ktorého mandát končí 31. októbra.

„Vo voľbách generálneho biskupa sa nemôže pokračovať až do právoplatného rozhodnutia o žalobách proti výsledkom volieb, ako aj do rozhodnutia o odvolaní proti uzneseniam generálneho presbyterstva o voľbách generálneho predsedníctva,“ napísali koncom augusta v liste cirkevným zborom Klátik s Lukáčom.

Prečítajte si aj
Ako chutí moc v evanjelickej cirkvi Zdieľať

Proti týmto záverom sa postavilo 9 zo 14 seniorátov (vyššie organizačné jednotky združujúce viacero cirkevných zborov), podľa ktorých Predsedníctvo ECAV nemá žiadne kompetencie na pozastavenie volieb. Senioráty zároveň vyzvali cirkevné zbory, aby vo voľbách pokračovali.

Konanie Predsedníctva ECAV kritizoval aj biskup východného dištriktu Slavomír Sabol, Generálne presbyterstvo ECAV či Hnutie evanjelických laických pracovníkov.

„List zaslaný cirkevným zborom na konci augusta má evanjelickú verejnosť, ale najmä evanjelických duchovných zneistiť, a tak vytvoriť chaos v pokračovaní volieb generálneho biskupa,“ píše sa vo vyhlásení Hnutia evanjelických laických pracovníkov.

Naopak, na stranu dosluhujúceho vedenia sa postavili dvaja bývalí generálni dozorcovia, Ján Holčík a Pavel Delinga, ktorí rozbehli petíciu za zrušenie prebiehajúcich volieb. Podpísalo ju 5 800 signatárov.

„Pokiaľ sa v takejto situácii druhé kolo volieb generálneho biskupa napriek tomu uskutoční, môže vzniknúť v cirkvi nezákonnosť s dôsledkami pre budúcnosť,“ varujú biskup Klátik a dozorca Lukáč v aktuálnom stanovisku k priebehu volieb.

Eľko aj Kaňuch chcú zmierenie v cirkvi

Obaja kandidáti na generálneho biskupa vyhlásili, že v prípade svojho zvolenia sa budú usilovať o zmier v cirkvi. „S biskupom východného dištriktu Sabolom a novozvoleným biskupom západného dištriktu Hroboňom sme schopní v jednote nastaviť režim normálnosti a férovosti v jednaní, a že to cirkev pocíti,“ povedal v rozhovore pre Reformačné listy Ivan Eľko.

„Nanovo sa potrebujeme vo svetle evanjelia, nášho vyznania a reformačnej tradície pýtať sa na napĺňanie misijného poslania cirkvi, ktoré sa deje skrze bohoslužobnú, liturgickú, pastorálnu či diakonickú prax v cirkvi,“ uviedol zasa Marián Kaňuch.

„Cirkev sa nachádza na križovatke a je veľmi dôležité, akou cestou sa vyberieme,“ dodal Kaňuch.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo