Zrieknime sa pornografie!

Zrieknime sa pornografie!

Ilustračná fotografia. Foto: wikimedia

Ak skutočne chceme vymazať sexuálne zneužívanie z povrchu zeme, musíme sa zrieknuť pornografie.

V časovej blízkosti k tohtoročnému štyridsaťdňovému pôstnemu obdobiu sa od 21. do 24. februára konalo vo Vatikáne celokatolícke stretnutie cirkevných a rehoľných predstavených, ktoré bolo venované ochrane maloletých.

V záverečnom príhovore Pápež František vyzval „k celoplošnému boju proti sexuálnemu zneužívaniu maloletých“, pretože dejiskom týchto odporných zločinov „nie je iba domáce prostredie, ale aj prostredie širšieho bydliska, školy, športu a, žiaľ, aj Cirkvi“.

Svätý Otec poukázal na to, že zo štúdií fenoménu sexuálneho zneužívania maloletých, ktoré boli uskutočnené v ostatných rokoch, vyplýva aj to, že „rozvoj internetu a komunikačných prostriedkov prispel k značnému nárastu prípadov zneužívania a násilia spáchaných online. K rapídnemu rozšíreniu pornografie vo svete došlo cez internet. Pliaga pornografie dospela do príšerných rozmerov a má zhubné účinky na psychiku a vzťahy medzi mužom a ženou, medzi nimi a ich deťmi. Tento jav neustále narastá. Značná časť pornografickej produkcie má, žiaľ, za svoj objekt mladistvých, ktorých dôstojnosť je tak vážne zraňovaná“.

Čo netreba opomenúť

Ak skutočne chceme vymazať sexuálne zneužívanie z povrchu zeme, musíme sa zrieknuť pornografie. Ako sa to dá? Svätý Ján Kasián, vynikajúci znalec duší z 5. storočia, odporúča: „Všetku svoju možnú bdelosť zameraj na stráženie svojich očí, ale nemenšiu bdelosť venuj stráženiu svojho vlastného srdca.“

Na prahu štyridsaťdňového pôstneho obdobia si zvlášť západní kresťania, ktorí žijú v konzumnej spoločnosti, potrebujú znovu osvojiť presvedčenie o dôležitosti praktizovania askézy, lebo nikto nedokáže odolávať pokušeniam bez pomoci askézy.   

Kresťanská askéza sa týka v rovnakej miere ducha i tela, dvoch skutočností, ktoré nemožno od seba oddeľovať.

Askéza ducha

Askéza ducha sa týka predovšetkým rozumu, ktorý funguje ako dvere pre dobré i zlé myšlienky; lebo každé slovo a každý čin siaha k nejakej myšlienke. Preto celá spiritualita východnej Cirkvi zdôrazňuje význam bdelosti alebo striedmosti, aby sa neakceptovali zlé myšlienky a podporovali sa dobré, pozitívne myšlienky.

Význam askézy myšlienok ostatne vyzdvihoval srbský starec Tadej z Vitovnice (1914 – 2003): „Aké sú tvoje myšlienky, taký je aj tvoj život.“

Askéza tela   

Kresťanská askéza sa týka aj tela, lebo človek si skrze svoje zmysly vytvára vzťah k vonkajšiemu, materiálnemu svetu. Aby sme boli schopní odolávať pokušeniam, musíme bdieť nad svojimi zmyslami: „Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom, nie je z Otca, ale zo sveta“ (1Jn 2,16). Preto sme vyzvaní nemilovať svet ani svetské veci.

Existuje neustály protiklad medzi duchom tohto sveta poznačeného hriechom a Kristovým duchom. Askéza tela je potrebná, aby človek nebol určovaný duchom tohto sveta, t. j. hriechom. Apoštol Pavol v tejto súvislosti píše: „Krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý“ (1Kor 9,27).

Telesná askéza zahrnuje zdržanlivosť pri jedení, pití, manželskú zdržanlivosť (1Kor 7,5), státie pri modlitbe, nočné bdenie, poklony atď. Pôst od potravy v stredu a piatok, ako aj počas niekoľkých pôstnych období v liturgickom roku, je vo východnej Cirkvi považovaný za prvé odporúčanie na ceste askézy, lebo pôstom od potravy možno prekonávať rozličné vášne. Napríklad nikto nedokáže prekonať pokušenie k smilstvu bez pôstu.

No telesná askéza nie je zameraná na umŕtvenie tela, ale na umŕtvenie vášní, ktoré ničia telo. Pôst sa javí ako veľké požehnanie aj pre zdravie tela. A okrem toho pomáha rozumu k lepšej koncentrácii pri modlitbe. Nikto sa nedokáže dobre modliť s plným žalúdkom, lebo za takýchto okolností je rozum náchylný k zmyselnostiam.  

Požehnaný Štyridsaťdňový pôst 2019!

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo