Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
21. november 2019

Biskupi reagujú na aktuálny trend. Rastie počet záujemcov o trvalý diakonát

Keď cirkev zaznamenávala vyšší počet kňazských povolaní, bola otázka formácie trvalých diakonov v úzadí, priznáva hovorca slovenských biskupov.
Biskupi reagujú na aktuálny trend. Rastie počet záujemcov o trvalý diakonát

Trvalý diakon Spišskej diecézy Karol Lev Irrgang. Reprofoto – tvnoviny.sk

Karol Lev Irrgang sa narodil v roku 1956, pochádza z obce Rudňany v okrese Spišská Nová Ves. Keďže od detstva miništroval, nebolo prekvapením, keď sa ho počas gymnaziálnych štúdií pýtali, či nechce ísť za kňaza.

On však cítil, že jeho cesta je iná. Ako 20-ročný sa oženil a s manželkou Máriou sú spolu dodnes. Majú tri deti a päť vnúčat. „Nie je nič krajšie, ako keď môžete vziať dieťa do rúk a vychovávať ho,“ povedal minulý rok v reportáži televízie Markíza. „Kedysi sme mali nádherné trojgeneračné či štvorgeneračné rodiny, v ktorých prežívali všetko spoločne – od narodenia tých najmenších až po smrť tých najstarších,“ dodal.

Päť funkčných období, teda celých dvadsať rokov, bol starostom obce Hôrka pri Poprade. Okrem toho mal ešte jedno povolanie – keďže vždy nosil pestovanú bradu, od 80. rokov minulého storočia rok čo rok stvárňoval Mikuláša. Spočiatku mu ju museli prefarbovať na sivo, neskôr už nebolo treba.

Zlom v jeho živote nastal pred päťdesiatkou, keď sa dal na štúdium teológie. Presne pred ôsmimi rokmi ho v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade emeritný spišský biskup František Tondra vysvätil za prvého trvalého diakona pôsobiaceho na území Spišskej diecézy. Vo farnosti Poprad pôsobí dodnes.

„Manželke trochu trvalo, kým sa vnútorne stotožnila s mojím rozhodnutím. Zároveň vedela, že viem byť vo svojich rozhodnutiach zásadový. V súčasnej službe je mi úžasnou pomocou a kritičkou, bez nej by som túto službu nemohol vykonávať. Je mi oporou a zázemím,“ povedal Karol Lev Irrgang v rozhovore pre Postoj.

Vo fyzickej kondícii sa udržiava aj tým, že cvičí a jazdí na kolobežke. No neodmysliteľne k nemu patrí aj fajka, ktorú dostal pred štyridsiatimi rokmi ako svadobný dar. „Fajka je prejav pohody, nedá sa fajčiť, keď je človek nervózny,“ vysvetľuje dnes už 63-ročný trvalý diakon, ktorý pôsobí aj ako advokát na spišskom cirkevnom súde.


Trvalý diakon Karol Lev Irrgang ako Mikuláš a s obľúbenou fajkou. Reprofoto – tvnoviny.sk

Trvalých diakonov, ako je exstarosta Hôrky, v súčasnosti pôsobí na Slovensku približne dvadsať. Minimálne jedného nájdete takmer v každej diecéze alebo eparchii. Najviac ich je v Bratislavskej a Košickej arcidiecéze a Nitrianskej diecéze. Vyplýva to z údajov, ktoré Postoju poskytol hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara.

Téme trvalých diakonov sa biskupi venovali na októbrovom plenárnom zasadaní. Nitriansky biskup Viliam Judák, ktorý je zároveň predsedom Komisie pre klérus KBS, informoval o pripravovanom spôsobe formácie kandidátov na trvalý diakonát.

V Nitrianskej diecéze tento rok vysvätili troch trvalých diakonov, ktorí pôsobia v jednotlivých farnostiach pri zachovaní svojho predchádzajúceho civilného povolania. „V tomto akademickom roku otvárame nové trojročné formačné obdobie kandidátov, ktorí majú absolvovanú teológiu a spĺňajú ďalšie kritériá. V Nitrianskej diecéze to budú piati prijatí kandidáti a k tomuto počtu sa pripoja aj záujemcovia z iných diecéz západnej cirkevnej provincie, ktorých odporučia ich biskupi,“ uviedol biskup Judák pre Postoj. Hovorca KBS Kramara dodal, že v Bratislavskej arcidiecéze a Banskobystrickej a Žilinskej diecéze evidujú po jednom záujemcovi.

„V tejto chvíli nevnímam priamu súvislosť s klesajúcim počtom kňazských povolaní. Je však pravdou, že v období, keď bol väčší počet kňazských povolaní na Slovensku, otázka formácie trvalých diakonov bola viac-menej v úzadí,“ dodal Kramara.

Koncil im dal opäť zelenú

Služba diakonov sa vyvinula ešte za čias prvotnej cirkvi. V biblickej knihe Skutky apoštolov (6, 2 – 7) sa píše, ako sa apoštoli zhodli na tom, že nie je správne, aby obsluhovali pri stoloch a zanedbávali tak Božie slovo. Preto spomedzi učeníkov vybrali siedmich mužov, aby im pomáhali. Najznámejším z nich bol Štefan, ktorý sa stal prvým mučeníkom.

Kým v prvých storočiach diakonská služba v cirkvi prekvitala, neskôr z rôznych dôvodov v západnej cirkvi zanikla alebo, presnejšie povedané, stala sa len predstupňom kňazského stavu. Naopak, východné cirkvi si diakonát ako liturgickú službu zachovali nepretržite.

„Zameriavame sa na to, čo máme, a nie na to, akí sme. Je v úplnom rozpore mať sa dobre a nebyť dobrým.“
Karol Lev Irrgang, trvalý diakon Zdieľať

Trvalý diakonát v západnej cirkvi obnovil až Druhý vatikánsky koncil. „Úloha diakona je – podľa toho, ako mu to určí zodpovedná cirkevná vrchnosť – slávnostným spôsobom vysluhovať krst, uchovávať a rozdávať Eucharistiu, asistovať v mene cirkvi pri uzavieraní manželstva a požehnať ho, prinášať zomierajúcim sväté prijímanie (viatikum), čítať veriacim Sväté písmo, vzdelávať a povzbudzovať ľud, viesť pobožnosti a modlitby veriacich, vysluhovať sväteniny, konať smútočné a pohrebné obrady,“ definuje poslanie diakona koncilová dogmatická konštitúcia o cirkvi Lumen gentium, ktorá spomína aj charitatívne a administratívne poslanie diakonskej služby.

Koncil však nechal na rozhodnutí jednotlivých biskupských konferencií, či diakonát ako osobitný a trvalý stupeň hierarchie obnovia. Pre tento krok sa rozhodla aj KBS. Dôvodom bolo pomôcť kňazom v pastorácii a aspoň čiastočne zabezpečiť duchovnú starostlivosť v tých farnostiach, ktoré dlhodobo nemajú vlastného kňaza.

No až v roku 2013 KBS schválila Smernice o formácii, živote a službe trvalých diakonov na Slovensku, ktoré 14. mája 2014 odobrila vatikánska Kongregácia pre klérus na šesťročné skúšobné obdobie. Dovtedy sa pôsobenie trvalých diakonov v našej krajine riadilo podľa Všeobecných noriem pre formáciu trvalých diakonov Kongregácie pre katolícku výchovu a Direktória pre život a službu trvalých diakonov Kongregácie pre klérus, z ktorých vychádza aj samotná slovenská smernica.     

Inzercia


Reportáž televízie Markíza o trvalom diakonovi Karolovi Levovi Irrgangovi.

Napriek tomu, že od rozhodnutia Druhého vatikánskeho koncilu obnoviť službu trvalých diakonov uplynulo už viac ako polstoročie, mnohým veriacim nie je stále úplne jasné, kým trvalí diakoni vlastne sú. Laici, ktorí preberajú niektoré povinnosti klerikov, teda akísi nekompletní klerici, alebo sú to už nositelia prvého stupňa kňazstva?

Kódex kánonického práva z roku 1983 pôvodne hovoril o tom, že „posvätnými rádmi sú episkopát, presbyterát a diakonát (kán. 1009). Túto formuláciu ale pápež Benedikt XVI. v roku 2009 rozšíril o vetu: „Tí, ktorí sú ustanovení v posvätnom stave episkopátu alebo presbyterátu, prijímajú úlohu a možnosť konať v osobe Krista hlavy, zatiaľ čo diakoni sú oprávnení slúžiť Božiemu ľudu v službe liturgie, slova a lásky.“

Z upresnenej formulácie tak vyplýva, že diakonská služba, aj keď sa prijíma udelením sviatosti posvätného stavu (vysviackou), neobsahuje kňazské úlohy. Diakonát teda nie je časťou kňazstva, ktoré má len dva stupne – episkopát a presbyterát. 

Aj to bol dôvod, prečo sa na októbrovej Synode biskupov o Amazónii diskutovalo o možnosti diakonátu žien, čo sa napokon, napriek odporu desiatok biskupov, dostalo aj do záverečného dokumentu.

Ako sa stať trvalým diakonom?

Trvalý diakonát môžu prijať slobodní alebo vdovci spolu so záväzkom celoživotného celibátu, ale aj ženatí muži, ktorí sa však zaväzujú v prípade ovdovenia žiť ďalej v celibáte. Smernica KBS však pripomína, že keďže sú trvalí diakoni súčasťou klerického stavu, „pripustenie k trvalému diakonátu mužov, ktorí žijú v manželstve, predstavuje skôr výnimku ako pravidlo“.

Stotožňuje sa s tým aj trvalý diakon Irrgang, ktorý je sám ženatý: „Diakonská služba si vyžaduje plné nasadenie a rodina sa dostáva na vedľajšiu koľaj. Mám to šťastie, že mám zaopatrené deti, lebo ak by boli malé, tak by som im často chýbal. Som si istý, že v klerickej službe je služba s nerozdeleným srdcom niečo zásadné a dôležité.“

Rovnako špecifickým prípadom je prechod trvalých diakonov, ak ovdovejú alebo sú slobodní, do kňazského stavu. Ako sme už ale písali na Postoji, takéto prípady sú známe aj na Slovensku.


V Košickej arcidiecéze pôsobí aj trvalý diakon rómskeho pôvodu Michal Horváth. Foto – TASR/Milan Kapusta

Diakonskú službu možno vykonávať na celý úväzok za primeraný plat, ktorý má zohľadňovať aj rodinnú situáciu, ale aj popri civilnom zamestnaní, pričom vylúčenou nie je napríklad ani práca v bankovom sektore či v štátnej správe, alebo miestnej samospráve.

Na druhej strane, trvalí diakoni sa majú vyhýbať politickej angažovanosti. „Zakázaná je spolupráca s organizáciami, ktorých ideológia, prax a združenia sa nezhodujú s katolíckou náukou,“ zdôrazňuje smernica KBS.

Záujemcovia o službu trvalých diakonov musia spĺňať niekoľko formálnych podmienok, napríklad mať ukončené aspoň základné teologické štúdium, dobrú povesť, vek 30 rokov v prípade slobodných a 40 rokov v prípade ženatých mužov či písomný súhlas manželky.

Žiadateľov, ktorých odporučí miestny kňaz, prijíma diecézny biskup. Diakonská vysviacka však nasleduje až po absolvovaní trojročnej ľudskej, duchovnej, intelektuálnej a pastoračnej formácie a kladnom stanovisku zodpovedných osôb.

Z príslušnosti k diakonskému stavu vyplývajú aj rôzne povinnosti, ako napríklad modlitba breviára, zúčastňovanie sa na duchovných cvičeniach, meditatívna modlitba, časté pristupovanie k spovedi či preukazovanie úcty a poslušnosti voči biskupovi.

„Vzhľadom na to, že stáli diakoni sú už ,viri probati‘, mali by sa naše skúsenosti viac využívať. Napríklad pri vykonávaní charity, správe cirkevných dobier a iných podobných úlohách. Napokon, v dejinách cirkvi diakoni túto činnosť vykonávali a nebolo by to niečo nové,“ prial by si trvalý diakon Karol Lev Irrgang.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva