Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
06. august 2020

Sviatok

Čomu poslúžilo Pánovo premenenie?

Dnes na hore Tábor sa premenil Pán pred učeníkmi a zjavil im svoju odvekú krásu a slávu.

Čomu poslúžilo Pánovo premenenie?

Ikona Pánovho premenenia.

„Sväté premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista“ je jedným z dvanástich veľkých sviatkov v Gréckokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi. Slávi sa 6. augusta, ale má aj deň predsviatku (5. august) a obdobie posviatku (do 13. augusta). Bohoslužobné texty sviatku sú dielami svätých Kozmu Majumského a Jána Damaského. Spájajú udalosť Premenenia s utrpením a vzkriesením Ježiša Krista.

V Konštantínopole začali sláviť sviatok Pánovho premenenia najneskôr na začiatku 8. storočia. Do byzantského kalendára ho prevzali z Jeruzalema. Za účasti cisára slávili Metamorphosis tou Kyriou najskôr v bazilike Hagia Sofia, od 14. storočia v monastieri Pantokrator. Až v roku 1457 rímsky pápež Kalixt III. zaviedol In Transfiguratione Domini ako záväzný sviatok pre celú latinskú cirkev.

Latinské i byzantské bohoslužobné texty sa usilujú reflektovať tajomnú udalosť Ježišovho premenia na vysokom vrchu (ktorý tradícia stotožňuje s Táborom) pred tromi svedkami, ktorých si Ježiš sám vyvolil: Petrom, Jakubom a Jánom. Ježišova tvár i odev zažiarili oslňujúcim svetlom, zjavili sa Mojžiš a Eliáš a hovorili s ním o jeho blížiacom sa umučení v Jeruzaleme. Zahalil ich oblak a hlas z neba povedal, že Ježiš je jeho milovaný/vyvolený Syn, a vyzval učeníkov, aby ho poslúchali (porov. Mt 17, 1 – 9; Mk 9, 2 – 10; Lk 9, 28 – 36).

Čomu poslúžilo Pánovo premenenie?

„Dnes na hore Tábor sa premenil Pán pred učeníkmi a zjavil im svoju odvekú krásu a slávu. Zahalil ňou svoju ľudskú prirodzenosť. Za svedkov tejto veľkej milosti si vybral Mojžiša a Eliáša, aby sa spolu s ním radovali a rozprávali o jeho slávnej smrti na kríži i o spásonosnom zmŕtvychvstaní“ (večiereň).

Na vrchu Tábor Ježiš „ukázal slávu svojho božstva“, aby „živo predstavil svoje vzkriesenie“ a „dokázal nádheru svojho vzkriesenia“ (večiereň). Anticipáciou svojho zmŕtvychvstania chcel posilniť vieru svojich najbližších učeníkov, „aby sa nepohoršili nad jeho smrťou na kríži“ (prefácia omše), „aby neklesli, až uzrú Pánovo utrpenie“ (večiereň).  

Pri Pánovom premenení sa zjavila celá Trojica, „v žiarivom oblaku zjavil sa Duch Svätý a bolo počuť Otcov hlas“ (úvodný spev omše). „Kristus, od vekov žiariaci pred slnkom, žil na zemi v tele ako človek. Pred svojím umučením na kríži odkryl obraz božskej veleby. Dnes na vrchu Tábor tajomne zobrazuje Trojicu... Poďte, vystúpme na Pánov vrch, do domu nášho Boha. Uvidíme slávu jeho premenenia; on má slávu jednorodeného od Otca. Prijmime svetlo zo svetla. S povzneseným duchom večne oslavujme najsvätejšiu Trojicu“ (večiereň).

Inzercia

Táborské svetlo

„Kriste Bože, ako si učeníkom na táborskom vrchu ukázal slávu svojho božstva, ožiar aj nás svetlom svojho poznania“ (večiereň).

V stopách Origena († 254), ktorý stotožňoval vrch Pánovho premenenia s Táborom, východná teológia rozvinula koncept táborského svetla. V teológii svätého Gregora Palamu († 1359) táborské svetlo ilustruje rozlišovanie medzi transcendentnou Božou podstatou (ousia), ktorá je sama osebe absolútne nedostupná, a Božími energiami, ktorými Boh robí seba dostupným ľuďom skrze zjavenie a milosť.

Podľa Gregora Palamu mnísi, ktorých oči sa otvorili, čiže sa očistili a premenili modlitbou a pokáním, môžu dosiahnuť v kontemplácii táborské svetlo samotného božstva (toto tvrdenie vyvolalo dlhodobé spory). Na vrchu Tábor apoštoli zažili mystickú skúsenosť, vidiac Krista v novom svetle, pretože sa zmenili oni. Podobne všetci kresťania, premenení sviatosťami, majú prístup k Bohu a vidia ho, pretože majú čisté srdce (Mt 5, 8).   

Zdroj: KKC, Rímsky misál, Dizionario enciclopedico dellOriente cristiano, The Oxford Dictionary of Byzantium.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.