Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
23. jún 2022

Medžugorie verzus Dechtice

Môžete napodobniť všetko, no nemôžete Pannu Máriu donútiť, aby sa vám zjavovala

V čom sú podobné a v čom odlišné dve miesta údajných súkromných zjavení.

Môžete napodobniť všetko, no nemôžete Pannu Máriu donútiť, aby sa vám zjavovala
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

V čom sú podobné a v čom odlišné dve miesta údajných súkromných zjavení.

Medžugorie je známe ako miesto údajných zjavení Panny Márie, ktoré ročne navštívia státisíce pútnikov z celého sveta. Za 41 rokov sa tak zmenilo z malej dedinky na komplex hotelov, penziónov, obchodov so suvenírmi, komunitných domov, miest na modlitbu.

Dechtice sú lokálna záležitosť známa v oblasti Malých Karpát, hoci ich navštevujú pútnici aj z iných regiónov Slovenska. Za 28 rokov sa toho veľa nezmenilo, žiadne masové púte, hotely, nové komunity, azda len súsošie archanjelov.

Koncom júna 1981 v Medžugorí zaznela výzva: „Pokoj, pokoj, pokoj, iba pokoj. Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a človekom, medzi ľuďmi navzájom. Modlitbou a pôstom môžete zastaviť dokonca vojny a prírodné katastrofy.“ Desať rokov po tejto výzve vojna v bývalej Juhoslávii naozaj vypukla.

Ešte predtým sa správy o udalostiach v Medžugorí stihli rozšíriť do celého sveta a cez železnú oponu prenikli aj k nám. Po páde totality a otvorení hraníc bolo možné od nás do Medžugoria konečne aj slobodne vycestovať. No len na veľmi krátky čas, lebo vojnou zmietaná krajina nebola bezpečná.

Na začiatku 90. rokov bol u nás veľký hlad po náboženstve a kresťanská viera zažívala po dekádach neslobody obrovský rozmach. Dokonca sa objavili informácie, že aj na Slovensku sa zjavuje Panna Mária. Najskôr to bola Litmanová, kde sa Panna Mária údajne zjavovala dvom dievčatám v rokoch 1991 – 1995. Tieto zjavenia nevyvolávajú podozrenia a sú predmetom skúmania príslušnej cirkevnej autority, ktorou je Prešovská archieparchia.

Dechtice sú iný príbeh. Nápadná podobnosť s Medžugorím, problematický obsah mnohých posolstiev, ktorý je v rozpore so Svätým písmom i s učením Katolíckej cirkvi, a v neposlednom rade aj pretrvávajúce negatívne stanovisko príslušnej cirkevnej autority, ktorou je Trnavská arcidiecéza.

Cieľom tohto textu nie je vyniesť hodnotiaci záver ani vo vzťahu k Medžugoriu, ani vo vzťahu k Dechticiam. Medžugorie rád navštevujem ako miesto pokoja i hojného vysluhovania sviatostí, ktoré prináša bohaté ovocie nielen pre duchovný život. O Dechticiach som prvýkrát počul ešte na základnej škole a už vtedy mi boli viaceré posolstvá podozrivé a v rozpore s tým, ako som vnímal katolícku vieru.

Ako sa to začalo?

Medžugorie, letný večer 24. júna 1981. Dve dievčatá uvideli zjavenie prekrásnej panej s dieťaťom v náručí. Na druhý deň sa v rovnakom čase na rovnaké miesto vybrali znova, tentoraz ako skupinka šiestich detí. Všetky nadobudli presvedčenie, že ide o Pannu Máriu. Od toho dňa sa tieto deti stali sprostredkovateľmi posolstiev, ktoré sa šíria z Medžugoria do celého sveta ako kontinuálna výzva na pokoj, obrátenie a posilnenie viery skrze modlitbu a pôst.

V Juhoslávii vládol v tom čase ateistický komunistický režim. Preto od prvých dní údajných zjavení prichádzali do Medžugoria nielen zvedaví pútnici, ale aj predstavitelia štátnej polície. Malí vizionári, ale aj ich rodičia a súrodenci boli niekoľko týždňov políciou vypočúvaní, zastrašovaní a týraní.

V novinách o nich písali škaredé veci, pri výsluchoch na nich naliehali, aby sa priznali, že si to všetko vymysleli. Deti boli pod obrovským tlakom, no zároveň boli svojimi rodičmi neustále povzbudzované, aby sa nebáli a vždy hovorili len pravdu.

Ak by si azda niekto myslel, že si to tie deti vtedy vymysleli, nech sa skúsi vcítiť do školopovinného dieťaťa, ktorému sa jeho spolužiaci vysmievajú ako kriminálnikovi a ktoré pravidelne nosí do školy ospravedlnenku od tajnej polície, že sa nemohlo zúčastniť na vyučovaní z dôvodu výsluchu pre podozrenie z protištátnej činnosti.

Tieto ich hrozné zážitky sa javia ako dôkaz, že udalosti, ktoré sa začali pred 41 rokmi, môžu byť autentické.

„Mohla v tom čase vzniknúť myšlienka urobiť si na Slovensku také naše malé Medžugorie?“ Zdieľať

Dechtice, zimné ráno 4. decembra 1994. Štyri deti sa vracali domov z nedeľnej svätej omše. Zrazu uvideli slnko, ktoré sa krúti, mení farby a vzápätí sa približuje a vzďaľuje. Cestou ku krížu sa modlili ruženec a údajne znova videli tento slnečný úkaz. Pri kríži vraj napokon jedno z nich pri sebe uzrelo biele svetlo a v ňom postavu peknej panej, ktorá povedala slová: „Moje drahé deti, ďakujem vám, že ste sem prišli a modlíte sa tu so mnou.“

V rozpadávajúcej sa Juhoslávii zúrila vojna. U nás sa po páde komunizmu a rozdelení Československa začal budovať nový samostatný štát, postavený do veľkej miery na národných a kresťanských pilieroch. Slovensko bolo opojené slobodou vrátane slobody náboženskej. Kostoly praskali vo švíkoch, konali sa púte na domáce i zahraničné posvätné miesta vrátane tých, ktoré boli spojené s mariánskou úctou. Jedným z nich bolo aj Medžugorie, ktoré sa pre vojnu stalo načas neodstupným.

Mohla v tom čase vzniknúť myšlienka urobiť si na Slovensku také naše malé Medžugorie? Stačí k tomu skupinka detí, ktoré sú ochotné svedčiť, že sa im zjavuje Panny Mária. Ak by si azda niekto myslel, že by si to tie deti neboli schopné vymyslieť, nech sa skúsi vcítiť do školopovinného dieťaťa, ktoré sa v období náboženského boomu zrazu stane predmetom záujmu, ba celebritnej úcty od senzáciechtivých zbožných duší.

O mariánskych zjaveniach

Katolícka cirkev učí, že Boh sa v dejinách postupne zjavoval a hovoril s ľuďmi, ktorí jeho slová spisovali do textov Písma. Vrcholom Zjavenia je vtelené Slovo – Ježiš Kristus. Ním sa završuje verejné Zjavenie. Preto už nemožno očakávať nijaké nové verejné zjavenie (Dei Verbum 4).

Zároveň veríme, že sú možné aj súkromné zjavenia, ktoré sa spomínajú od počiatkov kresťanstva. Medzi nimi majú veľkú popularitu súkromné zjavenia Panny Márie, ktorých celkový zdokumentovaný počet sa blíži k tisícke. Ich nadprirodzený pôvod vopred nemožno predpokladať, ale po ich skončení ho treba dokazovať riadnym procesom. Ich posúdenie a prípadné schválenie podlieha príslušnej miestnej cirkevnej autorite.

Prvé zdokumentované zjavenie Panny Márie sa podľa opisu sv. Gregora z Tours odohralo v dedinke Ferriéres-en-Gatinais vo Francúzsku. V sprievode anjelov sa tam údajne zjavila skupinke pastierov. Druhé sa vraj odohralo v Tours v roku 372 a ďalšie v tom istom kraji v roku 430 na mieste Le Marillais, kde sa Panna Mária údajne zjavila žiakovi svätého Martina z Tours, ktorému odovzdala aj posolstvo: aby sa slávil sviatok jej narodenia 8. septembra.

Podbrdo v Medžugorí. Foto: Postoj/Adam Rábara

Presný dátum zjavenia Panny Márie je prvýkrát v histórii zachovaný v súvislosti s udalosťou, ktorá sa odohrala 24. mája 1105 v Arrase, takisto na severe Francúzska. Ide o príbeh dvoch potulných spevákov, ktorí sa nenávideli. Panna Mária sa im zjavila každému osobitne a povedala im: „Choďte za svojím biskupom!“ Po zmierení od nej dostali horiacu sviecu, ktorej kúsky sa dávali do vody, aby uzdravovali chorých zo „zúrivej“ choroby.

Dvadsiateho deviateho augusta 1336 sa odohralo zvláštne zjavenie v Bra v talianskej provincii de Cuneo. Chudobná dievčina Egidia Mathis prechádzala cez les, pričom ju prepadli dvaja muži a chceli ju znásilniť. No zjavila sa Panna Mária a spôsobila zázračný úkaz: uprostred zimného lesa sa ukázal kvitnúci krík hlohu, ktorého nečakané zakvitnutie tak ohúrilo banditov, že sa preľakli a ušli. Toto zakvitnutie kríka sa potom opakovalo aj v ďalších rokoch.

Guadalupe, La Salette, Aparecida, Paríž, Lurdy, Fatima, Kibeho a mnohé iné miesta na svete sú spojené so zjaveniami Panny Márie. Nájdeme v nich rôzne znamenia jej prítomnosti, dozvieme sa rôzne posolstvá, ktoré majú prehĺbiť našu vieru v Boha. A ak je to Božia vôľa, v niektorých prípadoch počúvame aj o zázrakoch, ktoré sa na jej príhovor odohrali. Každé z nich je originálne, každé z nich je posúdené kompetentnou cirkevnou autoritou a po jeho schválení vyhlásené za miesto zjavenia s možnosťou konať verejné púte.

A potom je tu veľa miest, ktoré sú stále predmetom skúmania. Niektoré sa javia ako autentické, pretože pri ich skúmaní sa nenašlo nič, čo by odporovalo učeniu cirkvi. Iné vykazujú znaky, ktoré sú v rozpore s katolíckou vierou, a preto sa javia ako falošné. K tomu sa vrátim neskôr.

Ako cez kopirák

Zdá sa, že Dechtice príliš okato kopírujú Medžugorie a napodobňujú aj niektoré prvky iných miest potvrdených mariánskych zjavení. Pôvodné zadanie článku, ktorý práve čítate, malo znieť Medžugorie a Dechtice: nájdi desať rozdielov. Nechcem z tejto témy robiť kabaret, no všimnime si týchto desať podobností:

Vizionári: V Medžugorí ide o dvoch chlapcov a štyri dievčatá (+ dievča, ktoré počuje Pannu Máriu). V Dechticiach ide o dvoch chlapcov a päť dievčat, ktorí vidia a/alebo počujú Pannu Máriu.

Miesto: Medžugorie i Dechtice sú malé obce, obe sa nachádzajú niekoľko kilometrov od diecézneho sídla.

Kopce: Nad Medžugorím sa týči vrch Križevac s veľkým betónovým krížom viditeľným aj z väčšej diaľky, ktorý bol vybudovaný v roku 1933. Miestom modlitieb je aj menší kopec Podbrdo. Pri Dechticiach je na kopci Boričky menší kríž ukrytý medzi stromami, postavený v roku 1950. Miestom modlitieb je aj menší kopec Svätodušnica.

Neustály priebeh: V Medžugorí je to už 41 rokov a v Dechticiach 28 rokov.

Tajomstvá: V Medžugorí i v Dechticiach vizionári uvádzajú, že niektorým z nich bolo odovzdaných desať a niektorým zatiaľ len deväť tajomstiev.

Denné zjavenia: V Medžugorí i v Dechticiach platí, že vizionári, ktorí ešte neobsiahli všetkých desať tajomstiev, majú denné zjavenia. Ostatní len výročné.

Čas denných zjavení: Vizionári z Medžugoria majú denné zjavenia o 17.40 h SEČ, resp. 18.40 h SELČ. Vizionári z Dechtíc ich majú o 19.40 h SEČ, resp. 20.40 h SELČ.

Mesačné posolstvá: Z Medžugoria sú šírené vždy 25. deň v mesiaci (istý čas boli 2. deň v mesiaci). Z Dechtíc sa šíria posolstvá vždy 15. deň v mesiaci.

Negatívny postoj miestneho biskupa: V Mostare (Medžugorie) i v Trnave (Dechtice) sa počas trvaní údajných zjavení vystriedali zhodne traja biskupi, resp. arcibiskupi, pričom ich úsudok o údajných zjaveniach bol rezervovaný až negatívny.

Podpora vlastného kňaza: Medžugorským vizionárom sa osobitne venoval páter Slavko Barbarič a po jeho smrti údajne Panna Mária povedala, že páter Slavko je s ňou v nebi. Dechtickým deťom sa istý čas venoval dp. Stanislav Mihalička, po jeho smrti vraj Panna Mária povedala, že otec Stanko je šťastný a je pri nej.

Môžete napodobniť všetko, no nemôžete jednu vec: stiahnuť Pannu Máriu za plášť a donútiť ju, aby sa vám pravidelne zjavovala. Keďže Dechtice vykazujú znaky nevydarenej kópie Medžugoria, o pravosti údajných zjavení možno dôvodne pochybovať.

Možno by sa dali nájsť aj ďalšie paralely a pod nimi by mohol nasledovať výpočet toho, v čom sa Medžugorie a Dechtice navzájom líšia, a ten by podľa môjho úsudku vyšiel výrazne v prospech Medžugoria. Vezmime si predovšetkým dve hlavné kritériá: poslušnosť a ovocie. Medžugorie pri ich hodnotení vyhráva nad Dechticami 2 : 0.

Z Dechtíc sa šíria bludy

Za najvážnejší problém považujme skutočnosť, že obsah mnohých dechtických posolstiev je z pohľadu kresťanskej viery bludný. Domnievam sa, že je za tým nízke teologické vzdelanie údajných vizionárov, ktoré sa premieta do obsahu posolstiev, ak vychádzame z hypotézy, že posolstvá majú prirodzený pôvod – vymýšľajú ich samotní vizionári.

Je tu aj druhá možnosť: nadprirodzený pôvod od Zlého, ktorý imituje Pannu Máriu a podarilo sa mu vizionárov oklamať a doteraz ich drží vo svojich pazúroch. Viera v pôsobenie tohto Klamára a Zmätkára je súčasťou kresťanstva.

Z facebookovej stránky, ktorá propaguje údajné zjavenia v Dechticiach

Pred rokom na výročnej púti zjavení na vŕšku pokoja Svätodušnic, Dechtice

Uverejnil používateľ Dechtice - pútnicke miesto Panny Márie Nedeľa 11. augusta 2019 Zdieľať

Vnímam ako dôležité poukázať na niektoré z údajných posolstiev Panny Márie, ktoré budem citovať v takom znení, aké je uvedené v knihe Kráľovná pomoci z roku 1997, ktorá vyšla bez uvedenia autora či zodpovedného redaktora. Obsahuje odvolávku na dekrét pápeža Pavla VI., ktorý umožňuje publikovanie spisov o zjaveniach aj bez povolenia cirkevnej autority.

Okrem toho táto kniha obsahuje v úvode zmätočné odporúčanie kňaza Augustína Štohla, na ktorého sa niekto obrátil ako na človeka, ktorý sa dlhé roky „zaoberá mariánskymi zjaveniami a mariológiou“. Správne formovaný katolík by sa s prosbou o takéto posúdenie obrátil na kompetentnú cirkevnú autoritu, ktorou je miestny ordinár.

Vo svojom písomnom vyjadrení spomínaný kňaz mylne uviedol, že „ani jedna veta, ba ani jedno slovo nie je v rozpore s teologickým učením našej svätej cirkvi ani s evanjeliom“.

Tento jeho úsudok však nie je pravdivý a má nebezpečný potenciál zmiasť dôverčivých čitateľov. Nižšie dokonca uvádza, že „žiadny človek nemôže hovoriť ako tá, ktorá vlastní Božie poznanie a Božiu múdrosť a moc“. Žiadny katolík nemôže mať pochybnosť o tom, že Panna Mária nič z toho nevlastní.

Kongregácia pre náuku viery v dokumente Normy ohľadne postupu pri posudzovaní predpokladaných videní a zjavení z roku 1978 medzi kritériami v prospech pravosti súkromných zjavení uvádza pravosť teologickej a duchovnej náuky, ktorá neobsahuje omyly. Zároveň konštatuje, že mylné náuky, ktoré sa pripisujú samému Bohu, najsvätejšej Panne Márii alebo niektorému svätcovi, patria medzi negatívne kritériá pri posudzovaní ich pravosti.

V rozpore s evanjeliom

Už úplne prvé z údajných zjavení Panny Márie v Dechticiach je v rozpore s tým, ako je Panna Mária zobrazená v evanjeliách, ktoré sú súčasťou Zjavenia: „Martin, neboj sa prijať moje slová. Chcem ťa použiť pre svoje a Božie plány.“ (4. 12. 1994) Takéto slová nepochádzajú z úst Panny Márie. Božia Matka by neuviedla poradie „svoje a Božie plány“.

Inzercia

Domnievam sa, že ak by Martin správne rozpoznal, že tieto slova nemohla povedať Panna Mária, a odmietol by ich hneď na začiatku, fenomén Dechtice by ani nevznikol. Na webovej stránke, ktorá propaguje údajné dechtické zjavenia, nachádzame aj inú verziu tohto posolstva, v ktorej je opačné poradie: „Martin, neboj sa prijať moje slová, chcem ťa použiť pre Božie a svoje plány.“ Je zaujímavé, že na tej istej stránke nájdeme aj pôvodnú verziu.

Prosím, toto je absolútne kľúčový moment pre správne rozlíšenie pravosti či falošnosti údajných zjavení v Dechticiach. Panna Mária dáva Boha a jeho plány vždy na prvé miesto. Aj slovné spojenie „Božie a svoje plány“ by som si dovolil považovať za nadbytočné, veď Panne Márii by stačilo povedať „Božie plány“ a nepotrebovala by tam šupnúť aj seba, čoho dôkazom sú aj jej slová na svadbe v Káne: „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 5)

„Je smiešne myslieť si, že by Panna Mária prešla do tábora tradicionalistov.“ Zdieľať

Z úst Panny Márie nevyšli ani podobné slová z 23. decembra 1994 („moje a Ježišove plány“), 29. decembra 1994 („ako si želám ja a môj Syn“), zo 4. augusta 1995 („neodtrhnite sa odo mňa a od Boha“), z 3. marca 1996 („ja a môj Syn vás chceme uchrániť“), 30. júna 1996 („trpíte pre moje a Ježišovo meno“), zo 14. septembra 1996 („ja a Pán Ježiš vás milujeme“), z 19. júna 1997 („ja a Božské Srdce vás pozdravujeme“).

Nielen nesprávne poradie, ale aj nezvládnutá náuka o Trojici je vo výrokoch z 15. augusta 1996 („ja, Pán Ježiš a Pán Boh sme vám vďační“) a 23. februára 1997 („ja, Pán Ježiš a nebeský Otec od vás chceme modlitbu srdca“).

Vyvrcholením tejto série je výrok z 25. júna 1998, ktorý ani nepotrebuje komentár: „Ja i celá Najsvätejšia Trojica máme veľkú radosť, keď pôst obetujete na nejaký mne i Najsvätejšej Trojici milý úmysel.“

Áno, našli by sme aj kopec výrokov, v ktorých je toto poradie správne. Ale prečo je niekedy správne a niekedy opačné? Pomýlila sa azda údajná Panna Mária v niektorý deň a v iný deň sa vyjadrila korektne? Pomýlili sa údajní vizionári pri počúvaní a zapisovaní jej slov? Alebo si to celé vymysleli a ešte aj teologicky nesprávne?

Jedným zo znakov falošnosti údajných zjavení Panny Márie je, keď sa jej pripisujú také výroky, ktoré ju príliš tlačia do popredia na úkor samého Boha. Listujúc v knihe Kráľovná pomoci, môžeme na každej strane vidieť, že v ich centre je Panna Mária, jej údajné plány, túžby a vôľa, a Boh ostáva niekde v jej tieni.

V rozpore s učením Katolíckej cirkvi

Mnohé výroky údajnej Panny Márie sú zároveň v rozpore s učením Katolíckej cirkvi. Zjavne vychádzajú z nezrelej náboženskej skúsenosti vizionárov a prvkov ľudovej zbožnosti. Skúsme si priblížiť aspoň niektoré z nich.

„Starší nikdy nemôže vymodliť toľko milostí, koľko tieto deti“ (15. 12. 1994). Niet dôvodu domnievať sa, že účinok modlitby závisí od veku modliaceho sa. Dôležité sú celkom iné faktory, ktoré vplývajú na kvalitu našej modlitby.

„Pokladám za nutnosť modliť sa tri ružence (t. j. celý ruženec)“ (18. 7. 1995). Je pre nás dôležité denne sa modliť, no niet žiadnej nutnosti modliť sa nejakú konkrétnu modlitbu.

„Modlite sa sv. ruženec, lebo to je jediná modlitba, ktorá vás všetkých spojí“ (10. 9. 1996). Každá modlitba, ktorú sa modlíme v spoločenstve, nás spája, predovšetkým svätá omša a liturgia hodín. Ruženec je v hierarchii modlitieb nižšie ako tieto i niektoré iné modlitby.

„Zlý satan odtrhol časť Božieho plánu, preto sa modlite, aby ho nezobral celý“ (11. 7. 1995). V kresťanstve niet priestoru pre dualizmus, preto je blud veriť, že diabol je rovnocenný partner Bohu. Satan určite nepozná všetky Božie plány a je otázne, či ich pozná Panna Mária.

„Boh je obklopený veľkým množstvom anjelov, ktorí mu slúžia vo dne v noci ako svojmu Spasiteľovi a Vykupiteľovi“ (26. 4. 1996). Dobrí anjeli nezhrešili, preto na rozdiel od nás ľudí Boh pre nich nie je ani Spasiteľ, ani Vykupiteľ.

Avízo na údajné zjavenie – Panna Mária na námestí aj na Svätodušnici

NAJBLIŽŠIE ZJAVENIA PANNY MÁRIE v DECHTICIACH 4.8. o 12 h. na námestí 15.8. o 15 h. na Svätodušnici

Uverejnil používateľ Dechtice - pútnicke miesto Panny Márie Pondelok 29. júla 2019 Zdieľať

Z ľudovej zbožnosti vychádza mylné chápanie sviatosti zmierenia: „Boh sa nesmierne teší z ľudí, ktorí chodia pravidelne na spoveď, každý mesiac k prvému piatku, k úcte Božského Srdca Ježišovho“ (12. 9. 1996). Na spoveď nechodíme „k úcte“, ale kvôli odpusteniu našich hriechov, upevneniu sa v čnostiach a z túžby po Božom milosrdenstve a pokoji.

O ľudovú zbožnosť sa opiera i výrok: „Želala by som si, aby ste sem prichádzali každú prvú nedeľu v mesiaci, a to vždy po prvom piatku“ (15. 8. 1995). A čo keď je prvá nedeľa skôr ako prvý piatok?

Zoznam by, pravdaže, mohol pokračovať, no toto stačí, aby sme pochopili, že v Dechticiach sa Panna Mária nezjavuje, pretože nemôže byť pôvodkyňou výrokov, ktoré sú zjavne v príkrom rozpore s evanjeliom i učením Katolíckej cirkvi.

Dalo by sa poukázať aj na premnohé veľmi infantilné vyjadrenia údajnej Matky Božej, ktoré nemožno hájiť tým, že sa prihovára deťom, a teda im prispôsobuje svoj štýl komunikácie. Spomeňme si na Lurdy, Fatimu, ale i na Medžugorie, kde podobné prvky nenájdeme, hoci vizionármi v týchto prípadoch boli tiež malé deti.   

Panna Mária vs. cirkev

Aby toho nebolo málo, z Dechtíc sa šírili a šíria i posolstvá, ktoré reflektujú aktuálne dianie a zneužívajú meno Matky Božej na dosiahnutie pochybných cieľov, ktoré idú mimo línie Katolíckej cirkvi. Autentické zjavenie Matky Cirkvi totiž nemôže vnášať medzi veriacich rozdelenie, nemôže mariť dôveru v Magistérium či samotnú autoritu univerzálnej ani partikulárnej cirkvi.

Spomeňme si na iniciatívu, ktorá sa opiera o údajné posolstvo dané Ide Peerdemanovej z Amsterdamu, ktoré nie je cirkvou uznané. Panna Mária v ňom vraj žiadala, aby Magistérium oficiálne uznalo jej poslanie ako „Spoluvykupiteľky, Prostrednice a Orodovnice“. Katolícka cirkev učí, že je jediný Vykupiteľ a Prostredník medzi Bohom a ľuďmi – náš Pán Ježiš Kristus. Spasení sme cez Ježišovu obetu, ktorá je výsledkom jeho úkonu vôle.

To však nebránilo údajným vizionárom, aby Panne Márii vložili do úst tieto slová: „Pomohla som svojmu Synovi na jeho ceste a s ním som vykupovala svet. Preto ma Boh povýšil na Spoluvykupiteľku sveta“ (31. 5. 1996).

V tom čase aj na Slovensku prebiehala petícia veriacich za vyhlásenie dogmy o Panne Márii Spoluvykupiteľke, ktorá bola Kongregáciou pre náuku viery na čele s kardinálom Ratzingerom vyhlásená za nedovolenú a neoprávnenú.

A ako reagujú veriaci, ktorí majú nízke náboženské vzdelanie a ešte nižšiu dôveru v cirkev? Niektorí zanevrú, no nájdu sa takí, ktorí za všetkým vidia diabla. O rok neskôr tak v Dechticiach zazneli slová: „Veľmi sa modlite za cirkev, lebo nad ňou Satan vládne“ (10. 5. 1997). Matka a Kráľovná Cirkvi odovzdala svoju vládu Satanovi? Asi ťažko.

Čítajte tiež

Podobné vyjadrenia nájdeme v mnohých falošných posolstvách, ktoré súvisia s rôznymi inými zjaveniami po celom svete a v poslednom čase naberajú na kvantite. Takéto výroky boli odsúdené Kongregáciu pre náuku viery v súvislosti s falošnými zjaveniami istej Vassuly Rydewnovej v roku 1996. Pekelné brány predsa nemôžu premôcť Kristovu cirkev.

Ide tu teda o hrubé zneucťovanie Matky Božej, hrubé zneužívanie jej mena na dosiahnutie pochybných cieľov, no predovšetkým marenie dôvery v cirkev a vnášanie zmätku medzi veriacich katolíkov. Nafúknutá moc diabla, tvrdenia o tom, ako vládne nad tými, ktorých úlohou je viesť univerzálnu či miestnu cirkev, sú jedným z dôkazov falošnosti údajných zjavení.

Listujúc v spomínanej knihe Kráľovná pomoci, sú Panne Márii pripisované slová, ktoré vyznievajú ako strašenie, vyhrážanie sa, snaha o prevzatie kontroly nielen nad vizionármi, ale i nad celou farnosťou, i apokalyptické proroctvá, ktoré sa mali splniť v krátkom čase, no dodnes na to neprišlo.  

Panna Mária tradicionalistka

Prispôsobovanie sa módnym trendom je ďalším zo znakov falošnosti údajných zjavení. Príklon k tradicionalizmu, ktorý v poslednom čase strhol nemalé množstvo katolíkov, vidno aj v Dechticiach. Nasledujúce posolstvá sú prebraté z webovej stránky, ktorá ich propaguje.

„Stráňte sa ducha liberalizmu, ktorý zotročuje čoraz väčšmi celý svet. (...) Keď sa liberálny duch ukáže v celej svojej ohavnosti (...) zostúpim ako (...) prostrednica a orodovnica“ (15. 4. 2021). Panna Mária je orodovnica, no nie je prostrednica. Liberalizmus z definície tohto pojmu môže svet uvádzať do zmätku, môžeme s ním nesúhlasiť, no nemôže nás zotročovať.

„Dnes sa vám prihováram, aby som vás povzbudila k zachovávaniu svätých katolíckych tradícií“ (15. 6. 2021). Máme zachovávať Božie slovo obsiahnuté v Písme a Tradícii, no použité slovné spojenie je nejasné z hľadiska obsahu a je typické pre tradicionalistické webové stránky.

„Veľké spustošenie sa začalo. Herézy a bludy sa šíria. Je to posledný boj o zachovanie pravej katolíckej viery“ (15. 10. 2021). „Už je najvyšší čas, aby ste zanechali charizmatické falošné spôsoby a navrátili sa ku katolíckemu spôsobu života a tradícii“ (15. 11. 2021). Typická tradicionalistická apokalyptická propaganda, ktorá prispieva k zbytočnému strašeniu a rozdeľovaniu kresťanov.

„Mojím želaním je, aby ste Ježiša prijímali do úst a na kolenách“ (15. 12. 2021). Po toľkých rokoch údajných zjavení, počas ktorých veriaci bez problémov prijímali postojačky, niekto opovážlivo vloží Panne Márii do úst túto nepodstatnú tradicionalistickú malichernosť.

Aj v aktuálnom roku sa vizionári oddali tradicionalistickým konšpiráciám: „Opakujem vám, aby ste sa zriekli charizmatického hnutia, ktoré vzniklo v slobodomurárskej dielni tak ako modernizmus, liberalizmus a všetky diabolské spôsoby na ničenie katolíckej viery a života“ (15. 1. 2022).

„Zotrvajte v pravej viere najmä vtedy, keď vám budú nanucovať iné falošné učenie“ (15. 2. 2022). „Odprosujte za rany spôsobené od pastierov, ktorí zradili naše presväté Srdcia, a modlite sa za kňazov verných pravej viere, ktorí sú ponižovaní, utláčaní a prenasledovaní“ (15. 3. 2022).

„Modernizmus do svätej Katolíckej cirkvi nepatrí! Pastieri nech dávajú piť z čistého prameňa katolíckej viery neotráveného herézami, aby neublížili zverenému stádu“ (15. 4. 2022). „Dnes vám chcem pomôcť nájsť tú najvzácnejšiu perlu, pravú Katolícku svätú Omšu všetkých vekov“ (15. 5. 2022).

Žiadna „omša všetkých vekov“ nejestvuje, ale to je téma na samostatnú analýzu. Panna Mária je matkou všetkých, ktorí nasledujú jej Syna. V Katolíckej cirkvi jestvujú desiatky lokálnych liturgických rítov a aj ten rímsky sa za dve miléniá vyvíjal. Rovnako je tu pravoslávie v celej svojej pestrosti, ktoré má Pannu Máriu v podobnej úcte ako my. Je smiešne myslieť si, že by Panna Mária prešla do tábora tradicionalistov.

Medžugorie áno, Dechtice nie

Je výlučnou kompetenciou miestnej cirkevnej autority, aby posúdila obsah a pravosť jednotlivých zjavení Panny Márie kdekoľvek vo svete. Na konečný verdikt je v každom prípade potrebné počkať na ukončenie ich priebehu.

Medžugorie. Foto: Postoj/Adam Rábara

Áno, túto kompetenciu si veľmi dobre uvedomujú v Medžugorí, kde sa vizionári i vedenie farnosti riadia podľa pokynov svojho biskupa a vo veci údajných zjavení kladú dôraz na svoju podriadenosť voči rozhodnutiu kompetentnej cirkevnej autority. Poslušnosť voči autorite a pokora srdca sú zásadným viditeľným dobrým ovocím fenoménu Medžugoria.

Dechtice sú, žiaľ, celkom iný príbeh. Podľa mojej mienky a po vyhodnotení obsahu doterajších posolstiev som dospel k presvedčeniu, že aktéri týchto udalostí nie sú sprostredkovateľmi slov Panny Márie. Navyše tlak na potvrdenie pravosti údajných zjavení vykazuje znaky nepochopenia právomocí kompetentnej cirkevnej autority.

Vždy sa rád vyberiem do Medžugoria, lebo viem, že mi tam nikto nebude vnucovať nič, čo by sa priečilo katolíckej viere. Do Medžugoria je možné organizovať oficiálne púte a mnohí, ktorí Medžugorie zažili, svedčia o hojnom dobrom ovocí tejto skúsenosti.

Dechtice sú pekné miesto na výlet do Malých Karpát, no určite nie na organizovanie púte, ktorá by akokoľvek súvisela s údajnými zjaveniami vzhľadom na ich problematický obsah.  

Ale hlavne nezabúdajme na jedno: všetko podstatné, čo nám Boh chcel povedať pre našu spásu, nájdeme v Božom slove. Autentické zjavenia súkromným osobám v tomto zmysle nič nové neprinášajú.

Titulné ilustračné foto: cathopic.com

Odporúčame

)
Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.