Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
25. december 2016

Svätý Štefan a otvorené nebesia

Na dnešný sviatok prinášame starobylú homíliu sv. Augustína venovanú prvému mučeníkovi.
Svätý Štefan a otvorené nebesia

Umučenie diakona Štefana predstavuje prvé novozákonné hagiografické rozprávanie. Nájdeme ho v kánonických Skutkoch apoštolov (kap. 6-7). Prvomučeníka Štefana kameňovali židia mimo Jeruzalema, keď bol úrad rímskeho prefekta neobsadený, azda v roku 31 alebo 32. Ukameňovanie zodpovedalo židovským zvykom. Rimania zvyčajne nevyužívali tento spôsob trestu smrti.   

Relikvie prvomučeníka Štefana objavil v roku 415 kňaz Lucianus, ktorý slúžil v Caphargamale (dnes Beit Jimal 30 km západne od Jeruzalema) a napísal o tom aj správu, ktorej grécky originál preložil do latinčiny Avitus z Bragy († po roku 418).

Dňa 26. decembra 415 preniesli Štefanove relikvie do Jeruzalema a uložili v chráme Hagia Sion. No už predtým Martyrologium Syriacum prisúdilo 26. december sviatku prvomučeníka Štefana. Tento dátum potom prevzalo Martyrologium HieronymianumCalendarium Carthaginiense.  

Jeruzalemský biskup svätý Juvenal postavil baziliku na mieste, kde mal byť diakon Štefan ukameňovaný, a v roku 439 ju nechal posvätiť alexandrijskému patriarchovi svätému Cyrilovi. Cisárovná Aelia Eudocia (†460) dala rozšíriť baziliku prvomučeníka Štefana, ktorú napokon v roku 614 zrovnali so zemou Peržania.

Diakon Štefan, známy zo Skutkov Apoštolov (6,8-8,3), bol veľmi populárny v kresťanskom svete: zachovali sa homílie od svätých Gregora z Nyssy (†394), Asteria z Amasey (†410), Augustína z Hippa (†430), Bazila zo Seleúcie (†460) a ďalších, hlavne po spomenutom objavení Štefanových relikvií, ktorých časti neskôr preniesli aj do severnej Afriky, Konštantínopolu, Ríma a rozličných biskupských sídiel na kresťanom Západe.

O šírenie kultu prvomučeníka Štefana v Afrike a odtiaľ do západnej Európy sa zvlášť zaslúžil svätý Augustín, biskup v severoafrickom Hippo. Z pera najväčšieho latinského cirkevného otca a cirkevného učiteľa sa zachovala viacero homílií ku cti svätého diakona a prvomučeníka Štefana, spomedzi ktorých vám prinášame tú najkratšiu (Sermo 314, preklad z taliančiny s prihliadnutím na latinský originál):

 

NA NARODENIE MUČENÍKA ŠTEFANA

Patrí sa napodobňovať Štefana v láske k nepriateľom

Včera sme oslávili Narodenie Pána; dnes slávime Narodenie jeho sluhu.

Narodenie Pána sme oslávili v deň, keď sa ráčil narodiť; Narodenie sluhu oslavujeme v deň, keď prijal korunu mučeníctva.

Oslávili sme Narodenie Pána, keď prijal rúcho nášho tela; slávime Narodenie sluhu, keď opustil svoje rúcho tela.

Oslávili sme Narodenie Pána, ktorým sa stal podobný nám; oslavujeme narodenie sluhu, ktorým sa stal podobný Kristovi.

Ako sa Kristus narodením zjednotil so Štefanom, tak sa Štefan smrťou zjednotil s Kristom (1).

Cirkev rovnako zbožne slávi deň Narodenia a deň Utrpenia Pána nášho Ježiša Krista, pretože jeden i druhý sú liekom.

Ježiš Kristus sa narodil, aby sme sa znovu narodili; Ježiš Kristus zomrel, aby sme večne žili.

Mučeníci, pretože priniesli so sebou dedičný hriech, narodením vstúpili do boja proti zlu; avšak smrťou, pretože skoncovali s každým hriechom, prenikli k absolútne nepochybným dobrám. Na druhej strane, takto plne vystavení prenasledovaniu, ak by nebola ich útechou odmena budúcej blaženosti, ako by dokázali znášať muky spôsobené rozličnými druhmi mučenia? 

Ak by blažený Štefan, vystavený hustým ranám kameňov, nemyslel na odmenu, ktorá ho čakala, ako by dokázal vydržať to krupobitie úderov? No Štefan pamätal na príkaz Toho, ktorého videl prítomného v nebi; a dvíhaný k Nemu vrúcnou láskou túžil čo najskôr opustiť telo a vyletieť k Nemu: ani sa už viac nebál smrti, keď uvidel živého Krista, zabitého pre neho; ponáhľal sa zo svojej strany zomrieť pre Neho a žiť s Ním.

Čo sa týka toho, čo musel vidieť najblaženejší mučeník postavený do boja, bezpochyby mi pripomeniete jeho slová, ktoré ste zvyknutí počúvať počas čítania zo Skutkov apoštolov: „Hľa, vidím nebesia otvorené a Syna človeka stáť po pravici Božej“, povedal (2).

Inzercia

Štefan videl Ježiša, ktorý stál na nohách, preto sa držal odhodlane, bez padnutia; pretože Ježiš stál hore a zhora pozoroval, čo sa dialo dole v boji, dodával neporaziteľnú odolnosť svojmu vojakovi, aby nepadol.

„Hľa, vidím nebesia otvorené“, povedal Štefan. Blažený je človek, ktorému sa otvárajú nebesia. Ale kto otvoril nebo? Ten, o ktorom sa hovorí v Zjavení: „On je, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto neotvorí“ (3). Keď bol Adam vyhnaný z raja po prvom a ohavnom hriechu, bolo zavreté nebo pre ľudský rod. Po Kristovom utrpení ako prvý vstúpil lotor, po ňom Štefan uvidel otvorené nebo. Nad čím sa divíme? Nad tým, čo skutočne uvidel, čo skutočne chcel zjaviť a čo násilne (smrťou) získal?

Odvahu, bratia, nasledujme ho; budeme korunovaní, keď budeme nasledovať Štefana. Ale predovšetkým ho musíme nasledovať a napodobňovať v láske k nepriateľom. Zaiste chápete, že obklopený davom nepriateľov, bitý z každej strany hustými ranami kameňov, pokojný a bez strachu, krotký a mierny medzi kameňmi, ktoré mu spôsobili smrť, obrátený k Tomu, pre ktorého ho zabíjali, Štefan nepovedal: Pane, odsúď (ich za) moju smrť, ale: „Prijmi môjho ducha“ (4). Štefan nepovedal: Pane Ježišu, pomsti svojho sluhu, ktorého vidíš vystaveného takému trest smrti, ale: „Nezapočítaj im tento hriech“ (5). 

Stály vo svedectve pravdy, zapálený láskou v duchu, ako viete, najblaženejší mučeník Štefan dosiahol najvyššiu slávu. Povolaný, ktorý vydrží až do konca, dosiahne odmenu, pre ktorú bol povolaný: Štefan bol na slávu svojho mena privedený ku korune. Keď blažený Štefan ako prvý prelial krv pre Krista, akoby prišla z neba koruna, aby ju mali ako odmenu tí, ktorí ho nasledovali, ktorí napodobňovali v boji toho, ktorý ich predišiel.

Následne časté opakovanie sa mučeníctva naplnilo zem. Tí, ktorí potom preliali krv na svedectvo pre Krista, položili na svoju vlastnú hlavu korunu, uchovávajúc ju neporušenú pre tých, ktorí prišli potom.

A teraz, bratia, koruna visí z neba: ktokoľvek po nej zatúži, nech k nej rýchlo vyletí. A pre krátku a výstižnú výzvu, aby ste boli svätí, netreba veľa slov: Ktokoľvek túži po korune, nech sa snaží napodobňovať Štefana. Obráť sa k Pánovi!

 

Poznámky:

(1) Dejiny kresťanského uctievania svätých sa začali uctievaním mučeníkov a mučeníc. Mučeníctvo bolo považované za najvyššiu formu nasledovania/napodobňovania Ježiša Krista. Pretože mučeník zomrel v spoločenstve s Ježišom Kristom, dostal podiel na jeho večnom živote a slávu pri Bohu. Antickí kresťania nazývali deň mučeníckej smrti dňom narodenia sa pre nebo.

(2) Skutky apoštolov 7,55

(3) Zjavenie 3,7

(4) Skutky apoštolov 7,58

(5) Skutky apoštolov 7,59

 

Preložil a úvodný komentár pripravil Ján Krupa.

Foto: wikimedia

Odporúčame