Pápež prijal hlavu lefèbvristov. Skončia ako Opus Dei? (Vatikánska sedma)

Pápež prijal hlavu lefèbvristov. Skončia ako Opus Dei? (Vatikánska sedma)

Arcibiskup Bernard Fellay medzi novokňazmi Kňazského bratstva sv. Pia X. Foto - Flickr

Stretnutie s Františkom si líder odštiepeneckej skupiny veriacich Bernard Fellay pochvaľoval. Dočkáme sa zmierenia?

Začiatkom apríla došlo vo Vatikáne k nečakanému stretnutiu, ktoré ostalo nepovšimnuté. Pápež František prijal generálneho predstaveného Kňazského bratstva sv. Pia X. Bernarda Fellaya. Ide o odštiepeneckú skupinu tradicionalistických kňazov a veriacich, ktorí sú známejší pod názvom lefèbvristi. 

Napriek snahe Benedikta XVI. o obnovenie plného spoločenstva medzi Svätou stolicou a lefèbvristami rozbehnutý dialóg pred niekoľkými rokmi zamrzol. K zlepšeniu vzťahov nedošlo ani po nástupe pápeža Františka. Práve naopak. Lefèbvristi na ňom nenechali suchú ani nitku. Prekážajú im nielen medzináboženské a ekumenické aktivity, ale aj dvojitá synoda o rodine či nedávno vydaná apoštolská exhortácia Amoris laetitie.

O to viac prekvapilo nedávne stretnutie, ktoré podľa tradicionalistického portálu DICI trvalo 40 minút a nieslo sa v srdečnom duchu. Samotný Fellay o stretnutí povedal, že v pápežových očiach je bratstvo katolícke, nikdy ho neodsudzoval a dokonca chce rozšíriť právomoci lefèbvristických kňazov. K tomu už napokon došlo, keďže František rozhodol, že počas Svätého roka milosrdenstva môžu veriaci absolvovať platnú sviatosť zmierenia aj u lefèbvristov.

Zaujímavosťou je, že pápež František sa s arcibiskupom Fellayom stretol aj koncom roka 2013 v jedálni Domu sv. Marty. Fellay v nej večeral spolu s arcibiskupmi Guidom Pozzom a Augustinom Di Noiom z Pápežskej komisie Ecclesia Dei, ktorá vo Vatikáne zodpovedá za vzťahy s lefèbvristami. Pri inom stole sedel pápež František, ku ktorému po skončení stolovania Fellay prišiel, pozdravil ho, kľakol a požiadal o požehnanie. Aspoň takto stretnutie opísal dobre informovaný portál Vatican Insider. Zároveň však upozornil, že od tohto gesta nemožno očakávať príliš veľa, pretože aj keď je Fellay mužom dialógu, vnútri kňazského bratstva musí čeliť radikálnemu protipápežskému krídlu.    

Snahy o zmier zatiaľ neúspešné

Kňazské bratstvo sv. Pia X. vzniklo ešte v roku 1988, keď francúzsky arcibiskup Marcel Lefèbvre bez súhlasu pápeža Jána Pavla II. vysvätil štyroch biskupov, čím všetci upadli do exkomunikácie. Jedným z nich bol aj Fellay. Benedikt XVI. v roku 2009 síce sňal tento cirkevný trest, ale zároveň zdôraznil, že lefèbvristickí kňazi naďalej „nevykonávajú zákonne nijakú službu v cirkvi“.


Arcibiskup Fellay požehnáva deti vo švajčiarskom meste Écône, kde sa nachádza jeden z lefèbvristických kňazských seminárov. Foto – Flickr

S cieľom dosiahnuť definitívny zmier sa v októbri 2009 začala stretávať zmiešaná komisia Svätej stolice a lefèbvristov. V septembri 2011 Kongregácia pre náuku viery predložila tzv. Vieroučnú preambulu, ktorej prijatie bolo podmienkou včlenenia bratstva do cirkvi.

Aj keď text preambuly nebol oficiálne zverejnený, je známe, že obsahoval tri hlavné požiadavky: uznať, že Učiteľský úrad cirkvi je skutočným interpretátorom cirkevnej tradície; uznať a rešpektovať Druhý vatikánsky koncil ako súčasť tradície a uznať platnosť pokoncilovej liturgie. Bratstvu bolo zároveň ponúknuté, že v rámci cirkvi bude môcť tvoriť tzv. personálnu prelatúru, ako je to v prípade hnutia Opus Dei.

Na tento návrh reagoval generálny predstavený lefèbvristov odpoveďou, ktorá nebola pre Svätú stolicu dostatočná, a preto požiadala o jej doplnenie. Doplnená odpoveď, ktorú Vatikán dostal v apríli 2012, obsahovala tri ultimatívne požiadavky lefébvristov: možnosť „korigovať, karhať – aj verejne – obhajcov chýb alebo novôt modernizmu, liberalizmu, Druhého vatikánskeho koncilu a ich dôsledkov“; sláviť výhradne predkoncilovú liturgiu a mať aspoň jedného biskupa. Následne o týchto požiadavkách rokoval prefekt Kongregácie pre náuku viery s generálnym predstaveným lefèbvristov.

Prečítajte si aj
Hlava lefébvristov: My sme praví katolíci Zdieľať

Konečnej odpovede od lefèbvristov sa už Vatikán nedočkal. „Veci sú zablokované, vrátili sme sa k počiatočnému bodu, sme presne tam, kde bol monsignor Lefèbvre v roku 1974. Takto pokračujeme v našom boji,“ povedal arcibiskup Fellay koncom roka 2012. Krátko nato bratstvo zverejnilo vyhlásenie, v ktorom verejne odmietlo ďalšie rokovania so Svätou stolicou.

Napriek stroskotaniu dialógu sa Vatikán snaží robiť ústretové gestá. Minulý rok Kongregácia pre kauzy svätých udelila Fellayovi kompetenciu súdu prvej inštancie v prípadoch lefèbvristických kňazov, ktorí by sa dopustili závažných deliktov (tzv. delicta graviora). „Rozhodnutie Kongregácie pre náuku viery neznamená, že sme prekonali pretrvávajúce problémy, ale je znamením ústretovosti a veľkodušnosti,“ vysvetlil rozhodnutie arcibiskup Pozzo z Pápežskej komisie Ecclesia Dei.

Možno predpokladať, že aj v najbližších rokoch si Svätá stolica a lefèbvristi z času na čas vymenia takéto priateľské gestá, ale k definitívnemu zmieru nedôjde. Šanca, akú im poskytol ústretový Benedikt XVI., sa tak skoro nezopakuje. Nemožno však vylúčiť, že podanú ruku prijmú aspoň niektorí jednotlivci, ako sa to v minulosti stalo v prípade Kňazského bratstva sv. Petra, ktoré na pôde Katolíckej cirkvi prekvitá.

Jednou vetou

Vo Vatikáne sa cez víkend uskutočnilo Jubileum chlapcov a dievčat v rámci Svätého roka milosrdenstva.

Vo všetkých európskych katolíckych kostoloch sa v nedeľu konala zbierka pre Ukrajinu, ktorú vyhlásil pápež František.

V USA zavraždili 71-ročného františkánskeho kňaza Rene Wayne Roberta, ktorý pomáhal väzňom.


Slovenský dominikán Miroslav Konštanc Adam zložil prísahu sudcu Rímskej roty. Foto – Dominik Macák

Pápež František zaslal pozdrav židovskej komunite pri príležitosti sviatku Pesach.

Katolícki biskupi Anglicka a Walesu vyzvali k účasti na referende o zotrvaní krajiny v EÚ.

Pred jedenástimi rokmi, 19. apríla 2005, bol za 265. hlavu Katolíckej cirkvi zvolený Benedikt XVI.

Pápež František prijal novozvoleného prezidenta Stredoafrickej republiky Fautina Archangea Touadéru.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo