Aby aj vy ste boli tam, kde som ja!

Úvaha nemeckého teológa k dnešnému sviatku Nanebovzatia Panny Márie.

V rozlúčkových rečiach Ježiš hovorí svojim učeníkom: „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.“ (Jn 14,2-3) Ježiš tu hovorí o svojom vlastnom umieraní, ale aj o umieraní človeka, avšak robí to s úplne inými slovami ako my, keď hovoríme o zomieraní. Nehovorí o rozlúčke alebo odlúčení, o „poslednej ceste“ alebo „najťažšej hodine“, ale o „odídení“ a „opätovnom príchode“, o „vzatí“ a „nasťahovaní sa“ a o zmysle toho všetkého: byť tam, kde je on. - Hlboký obrazný výraz našli tieto slová v ikone smrti Božej matky.

Pozeráme sa do Máriinej úmrtnej izby. Mária leží na lôžku. Okolo tohto lôžka stoja apoštoli a iní ľudia, ktorí sú jej blízki. Bezradne a zmätene pozerajú na mŕtvu. Vidieť na nich, že bojujú s udalosťou, ktorá znamená zásah do ich života, so smrťou blízkeho človeka. Plní smútku a bolesti dumajú, nariekajú, plačú, modlia sa. Každý z nás reaguje takto pri smrti človeka, ktorého miluje a váži si. Zatiaľ čo apoštoli sú ešte plne v zajatí svojich myšlienok a otázok, prichádza k nim Ježiš. Obklopený zástupom anjelov pristúpi tesne k Máriinmu lôžku. Vychádzajú z neho lúče svetla a prinášajú svetlosť do tejto situácie nesenej smútkom a bolesťou. Vo svojich rukách Ježiš drží dieťa zavinuté do plienok a šatiek s črtami tváre Márie, ktorá pred chvíľou zomrela.

Čo nám hovorí ikona? Smrť nám blízkeho človeka nás najskôr zmätie a spôsobí nám smútok. Potom nastoľuje veľa otázok: Prečo to muselo byť? Čo sa s ním stalo? Kde môže byť teraz? Uvidím ho znova? Smrť uvádza mnohé zvyčajné a obľúbené do zmätku a vytvára dieru, s ktorou sa ešte len musíme učiť zaobchádzať. Ani apoštolov neušetrili tieto otázky a myšlienky. Ale počas toho, čo ešte nechápu novú situáciu a ešte nedokážu prísť na jasné myšlienky, je Ježiš v ich strede. Kde ľudia stoja bezmocne pred smrťou a potom sa pýtajú, čo sa teraz deje so zomrelými, Ježiš robí to, o čom hovorí v Jánovom evanjeliu. Príde a vezme Máriu k sebe.

Na našu otázku, čo sa stane s človekom v smrti, ikona odpovedá: Padne do Božích rúk. Keď človek zomrie, príde Ježiš a vezme ho preč z miesta, na ktorom zomiera, a prinesie ho od domu Otca. Tam ho očakávajú, tam je pre neho pripravené miesto. Okolo Ježiša je namaľovaný oblúk brány, v ktorom stoja anjeli. Títo nepozerajú bezradne a smutne na mŕtvu Máriu, ako apoštoli ešte plne zajatí vo svojej bolesti. S horiacimi sviecami v rukách očakávajú človeka, ktorý sa v smrti narodil k novému životu, aby ho sprevádzali s Ježišom do jeho večného príbytku.

Človek v postave malého dieťaťa v Ježišových rukách – v tom sa skrýva prisľúbenie pre budúcnosť človeka. Dieťa má celý život pred sebou. Svet je mu otvorený. Preto je novorodenec v Ježišových rukách symbolom človeka, ktorému je budúcnosť otvorená. Sám Ježiš sa označil za dobrého Pastiera, ktorý sa stará o svojich, a za bránu, skrze ktorú bude zachránený každý, kto cez ňu vstúpi (Jn 10,1-5) On je dvermi k domu Otca, ktoré naznačuje oblúk za ním. Nad oblúkom brány stojí serafín, symbol božskej lásky. Ježiš nedovolí, aby zomierajúci stratil pôdu pod nohami.

V okamihu smrti, kde ľudia už nemôžu pre seba nič viac urobiť a zomierajúci sa javí ako ponechaný úplne sám na seba, je tu Ježiš a berie ho do svojich rúk. Kto ale padá do rúk Ježiša, ktorý je život, tomu je budúcnosť otvorená: v dome Otca, vo svete bezpečia, ktoré na zemi tak často chýba. Ježiš drží Máriu – človeka s budúcnosťou – vo svojich rukách. Súčasne ju ukazuje človeku, ktorý medituje na ikonou, akoby chcel odzbrojiť námietku, ktorá znie: to všetko sa hodí na Máriu, čo to však má spoločné so mnou? Tradícia viery vidí v Božej Matke stále symbol Cirkvi, spoločenstva veriacich. Čo tvrdí o Márii, to sa týka nielen Božej Matky, ale všetkých, ktorí svojím životom kráčajú s Ježišom. Čo sa stalo na Márii, to sa udeje na každom, kto ako ona veriac prijíma a zachováva Božie slovo. Preto nám ikona darúva pohľad do našej vlastnej budúcnosti. Hovorí o tom, že našou životnou cestou môžeme kráčať v radostnom očakávaní. Jej cieľ neznamená temnotu, osamelosť a smrť, ale svetlo, bezpečie a život.     

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo