Svet kresťanstva

Nám evanjelikom treba viac autentického Luthera

S bibliografom a poprednou osobnosťou slovenských evanjelikov Milošom Kovačkom sme sa rozprávali o evanjelických prekladoch Biblie, Lutherovom Malom k...

S bibliografom a poprednou osobnosťou slovenských evanjelikov Milošom Kovačkom sme sa rozprávali o evanjelických prekladoch Biblie, Lutherovom Malom katechizme, Tranovského Cithare sanctorum, ale aj o súčasnom stave evanjelickej cirkvi.

Luther nebol revolucionár

S dekanom Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Ľubomírom Batkom sme sa rozprávali o Lutherovi, reformácii aj o súčasn...

S dekanom Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Ľubomírom Batkom sme sa rozprávali o Lutherovi, reformácii aj o súčasnom stave evanjelickej cirkvi na Slovensku.

Generálny prior augustiniánov: Nemôžeme zabudnúť, že Luther patril medzi nás

List generálneho priora Rehole sv. Augustína Alejandra Morala Antóna bratom a sestrám augustiniánskej rehole pri príležitosti 500. výročia od začiatku...

List generálneho priora Rehole sv. Augustína Alejandra Morala Antóna bratom a sestrám augustiniánskej rehole pri príležitosti 500. výročia od začiatku luteránskej reformy.

Nepriatelia lásky: Odpor

Človek so zdravou osobnosťou vlastniaci postoj lásky svoje stereotypy neustále prehodnocuje, a ak treba, mení. Píše Milan Bubák v pokračovaní cyklu o...

Človek so zdravou osobnosťou vlastniaci postoj lásky svoje stereotypy neustále prehodnocuje, a ak treba, mení. Píše Milan Bubák v pokračovaní cyklu o...