Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
03. novembec 2019

K 30. výročiu Novembra dostali cirkvi zmenu financovania po 70 rokoch

Októbrový súhrn diania v kresťanskom svete od vedúceho rubriky Svet kresťanstva Imricha Gazdu.
K 30. výročiu Novembra dostali cirkvi zmenu financovania po 70 rokoch

Ilustračné foto - TASR/Branislav Račko

V aktuálnom súhrne sa dozviete:

  • aké zmeny prináša dlho pripravovaná novela o financovaní cirkví a čo to pre ne znamená,
  • prečo cirkevné školy bijú na poplach,
  • ako sa dá byť počas života dobrým manželom, otcom aj rímskokatolíckym kňazom.

Napriek tomu, že o niekoľko dní si pripomenieme už 30. výročie pádu totality, cirkvi sú dodnes financované podľa komunistického zákona z roku 1949.

Vďaka prijatiu novely zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností, za ktorú v polovici októbra zahlasovalo 115 poslancov (proti bola len Zuzana Zimenová z SaS, ostatní poslanci tejto strany vrátane odídencov okolo Ľubomíra Galka sa zdržali), sa tento stav po 70 rokoch k 1. januáru 2020 zmení.

Rozhodnutie parlamentu privítala nielen Konferencia biskupov Slovenska (KBS) či predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV), ale aj najvyšší predstavitelia ďalších kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí.

„Cieľom starého zákona bolo obrať cirkvi o slobodu, nový zákon ju potvrdzuje a rozširuje. Je to moderná norma, ktorá zodpovedá miestu cirkví v demokratickej spoločnosti. Je ocenením ich prínosu pre osobný život jednotlivca a mravné formovanie verejného priestoru,“ zhrnul názory náboženských lídrov hovorca Trnavskej arcidiecézy Anton Ziolkovský.

Štát cirkvi neplatí, len podporuje. Paradoxne, hoci sa legislatívna úprava pripravovala takmer desaťročie, nie je vôbec radikálna. Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, ktorých je na Slovensku 18, budú aj naďalej podporované zo štátneho rozpočtu.

Aj keď pre úplnosť treba povedať, že štyri z nich príspevok od štátu nepoberajú. Ide o Náboženskú spoločnosť Jehovovi svedkovia, Kresťanské zbory, Bahájske spoločenstvo a Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktorá je známejšia pod nimi nie príliš obľúbenom označení mormóni.

Dôležitý je dôraz na slovo príspevok, pretože, napriek tomu, že si to mnohí myslia, cirkvi nie sú štátom plne financované, ale veľkú časť aktivít hradia veriaci zo svojho vrecka prostredníctvom zbierok či milodarov. Materiálne zabezpečenejšie cirkevné jednotky si vedia pomôcť aj prenájmom či predajom hnuteľného alebo nehnuteľného majetku.

Čo sa mení? Po novom bude štátny príspevok pre jednotlivé cirkvi vypočítavaný podľa presne stanoveného vzorca, pričom bude zohľadnená miera inflácie a valorizácie platov vo verejnej správe. Tým bude eliminovaná prípadná úradnícka svojvoľnosť a zároveň bude cirkvám vopred známe, s akým finančným balíkom od štátu môžu počítať.

K téme
Ateisti, fujaristi aj esséni. Cirkvou na Slovensku chcel byť už kadekto Zdieľať

Novinkou je aj rozšírenie možností použitia štátneho príspevku či zohľadňovanie počtu veriacich. „Pokiaľ sa ich počet pri jednotlivej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti zmení o viac ako 10 percent v porovnaní s posledným sčítaním, príspevok pre takúto cirkev alebo náboženskú spoločnosť sa upraví o jednu tretinu percentuálnej zmeny počtu veriacich,“ vysvetlil pre Postoj advokát a odborník na cirkevné právo Igor Augustinič, podľa ktorého tento mechanizmus môže byť citeľnejší pre menšie cirkvi a náboženské spoločnosti, kde postačuje menšie absolútne číslo zmeny jej členov, aby došlo k úprave príspevku od štátu.

„Pozitívne vnímam skutočnosť, že správy o hospodárení s príspevkom štátu, ktoré cirkvi a náboženské spoločnosti už teraz musia ministerstvu kultúry každoročne predkladať, budú zverejňované na webovom sídle ministerstva,“ konštatuje Augustinič.

Zároveň sa domnieva, že kredit cirkvi v očiach kriticky naladenej časti spoločnosti by zdvihlo, keby nad rámec zákona zverejňovala výročné správy o hospodárení väčších cirkevných právnických osôb, ako sú diecézy, eparchie, dištrikty či rehole.

„Prispelo by sa tým k tomu, aby cirkvi a náboženské spoločnosti boli domy zo skla, ako to, i keď v inom kontexte, kedysi povedal pápež Ján Pavol II.,“ dodal odborník na cirkevné právo.

Cirkevné školy bijú na poplach

Kým umelo vyvolaný spor o „kultúre smrti“ v učebnici náboženstva pritiahol nemalú mediálnu pozornosť, reálny problém cirkevného školstva ostal nepovšimnutý.

Viac ako dvesto účastníkov celoslovenského stretnutia riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení v Poprade vydalo vyhlásenie, ktorým sa prihlásili ku skoršiemu vyhláseniu najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku.

„Rodičov a pedagógov zneisťuje súčasná situácia, v ktorej verejná správa umelým spôsobom znižuje počet žiakov v cirkevných školách, čo je zdrojom nestability a môže viesť postupne k zániku týchto škôl,“ vyhlásili náboženskí lídri vo februári.

Riaditelia cirkevných škôl to teraz rozmenili na drobné. Nepáči sa im, že katolícki zriaďovatelia sú závislí od súhlasu samospráv zriadiť katolícku školu alebo školské zariadenie. „Žiadame, aby jeden zriaďovateľ nerozhodoval o druhom zriaďovateľovi,“ apelujú riaditelia.


Riaditeľ Združenia katolíckych škôl Slovenska Daniel Masarovič. Foto – Postoj/Fero Múčka

Takisto požadujú zrušiť diskriminačnú kompetenciu samospráv a okresných úradov ako zriaďovateľov škôl rozhodovať o počte žiakov iných zriaďovateľov. „Ide o určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl a osemročných gymnázií.“

A do tretice žiadajú zrovnoprávniť financovanie materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sa financujú z podielových daní všetkých občanov. „To znamená, aby žiak katolíckej školy dostal rovnaký príspevok, tak ako žiak verejnej školy, a nie iba 88 %, ako je to v súčasnosti,“ vyzývajú riaditelia, podľa ktorých diskriminačné zákonné normy obmedzujú právo rodičov na výchovu detí v súlade s ich vierovyznaním a majú negatívny vplyv na kvalitu, v dôsledku čoho sa vytráca zdravá konkurencia škôl, z ktorých by si rodičia mohli slobodne vybrať pre svoje deti tú najvhodnejšiu.

Hĺbkový pohľad do širokého problému nájdete aj v rozhovore kolegov Fera Múčku a Adama Takáča s prezidentom Združenia katolíckych škôl Slovenska Danielom Masarovičom s názvom, ktorý hovorí za všetko: Keď úradníci potrebujú škrtať, idú po cirkevných školách, aj keď sú lepšie.

Tvár mesiaca

Na konci októbra zomrel vo veku 90 rokov kňaz Bratislavskej arcidiecézy Marián Kolník. Narodil sa v roku 1928 v Hrachovišti v okrese Nové Mesto nad Váhom. Keďže sa chcel stať misionárom, po maturite v roku 1949 vstúpil do noviciátu k verbistom v Nitre. „Mal som bratranca, ktorý bol v Austrálii, John Kolnik. Písali sme si a myslel som si, že možno sa tam dostanem aj ja,“ povedal Marián Kolník v rozhovore, ktorý s ním v lete urobila kolegyňa Eva Čobejová.

Životné plány mu ale skrížili komunisti, ktorí sa v roku 1950 v rámci neslávne známej Akcie K pustili do likvidácie mužských kláštorov. 

Po dvojmesačnej internácii v kláštore redemptoristov v Kostolnej pri Trenčíne ho poslali stavať Priehradu mládeže na Váhu pri Púchove. Napokon ale skončil v Čechách v pomocných technických práporoch, kde sa spoznal s jezuitom Jozefom Porubčanom.

Po prepustení z PTP v roku 1953 sa zamestnal v Hydrostave v Trenčíne a spolu s pátrom Porubčanom tajne pripravovali chlapcov, ktorí sa chceli stať kňazmi. „Dostal som na starosť skupinu štyroch chlapcov. Od roku 1957 chodievali ku mne do Hrachovišťa a u mňa študovali. Všetci štyria sa stali kňazmi.“

V roku 1960 sa Marián Kolník oženil, spolu s manželkou vychovali tri deti. Popri tom vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a stal sa stavebným inžinierom.


Kňaz, otec a vdovec Marián Kolník. Foto – Postoj/Andrej Lojan

Do dôchodku odišiel v roku 1989. S nástupom slobody akoby chytil nový životný dych – vyučoval náboženstvo, stal sa okresným predsedom KDH v Novom Meste nad Váhom, a keď v roku 1994 zavŕšil štúdium teológie, začal pôsobiť ako trvalý diakon.

Po smrti manželky ho v roku 2010 vo veku 81 rokov bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský vysvätil za kňaza. Prítomní boli obaja synovia aj dcéra.

„Ďakujem Pánu Bohu za to, že môžem slúžiť ako kňaz. Je niečo nádherné v tom, že môžem pre človeka, ktorý pod ťarchou svojich hriechov stráca životnú nádej, odkryť cestu. Keď taký človek stretne kňaza, ktorý k nemu pristupuje s láskou, úprimne oľutuje chyby, slabosti, hriechy... Otvorí sa mu tak nová cesta. Mňa to fascinuje,“ vyznal sa v rozhovore pre Postoj kňaz, vdovec a otec Marián Kolník.

Viac o ňom, ale aj o ďalších mužoch, ktorí sa stali kňazmi až po tom, čo ovdoveli, si môžete prečítať v článku Keď sa z otca-vdovca stane služobník oltára.

Radi čítate Postoj?

Bez vás by sme Postoj nemohli tvoriť.

Inzercia

Pridajte sa k našim podporovateľom na podpora.postoj.sk

Jednou vetou

Katolícka cirkev celý október slávila ako Mimoriadny misijný mesiac.

Pápež František zmenil názov Vatikánskeho tajného archívu na Vatikánsky apoštolský archív.

Vo Vatikáne sa skončila trojtýždňová biskupská synoda o Amazónii: prevažne latinskoamerickí biskupi podporili svätenie ženatých mužov aj ďalšiu diskusiu o diakonáte žien.

Počas posledných dvoch októbrových nedieľ si veriaci Východného dištriktu ECAV volili nového biskupa; či niekto z troch kandidátov získal potrebnú nadpolovičnú väčšinu, bude známe až v polovici novembra.

Dlhoročný veliteľ vatikánskej polície Domenico Giani rezignoval po medializácii interných informácií o vyšetrovaní piatich zamestnancov Vatikánu.

Po zložení farárskej skúšky sa novými farármi evanjelickej cirkvi stali štyri ženy a jeden muž; v ECAV aktuálne pôsobí 350 farárov, takmer polovicu z nich tvoria ženy.

Spojené arabské emiráty prispejú na obnovu dvoch katolíckych kostolov v irackom Mosule.

Konferencia biskupov Slovenska sa stretla na plenárnom zasadnutí: biskupi hovorili o podpore cirkvi na Ukrajine aj o formácii kandidátov na trvalý diakonát.

Ústavný súd v Česku zrušil zdanenie cirkevných reštitúcií.

Aj tento rok sa milión detí modlilo ruženec za jednotu a pokoj vo svete.

Bývalá kalvínska škola sa vďaka iniciatívne miestneho farára Reformovanej kresťanskej cirkvi Róberta Mudiho zmení na detský domov.

Najrýchlejšie na svete pribúdajú kresťania v Iráne, tvrdí nový filmový dokument.

Európsky súd pre ľudské práva nariadil zbúrať srbský pravoslávny kostol v Bosne.

Environmentálna subkomisia KBS vydala vyhlásenie ku klimatickým zmenám a potrebe znižovať uhlíkovú stopu.

Pápež František vymenoval 13 nových kardinálov, medzi ktorými bol aj kanadský Čechoslovák Michael Czerny.

Čo by nemalo ujsť vašej pozornosti

Nový seriál katolíckeho kňaza Miroslava Lettricha o živote „špeciálneho“ farára.

Článok Lukáša Krivošíka o katolícko-baptistickej iniciatíve, vďaka ktorej rozvodovosť v Jacksonville na Floride poklesla o štvrtinu.

Exkurz Jána Krupu do aktuálneho diania okolo Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny, ktorú zo 14 autokefálnych pravoslávnych cirkví uznávajú len dve.

Článok Adama Takáča o kňazovi, ktorý v mobile vytvára maľované žalmy.

Reportáž Pavla Rábaru o málo známej, ale o to zaujímavejšej reholi saletínov.

Foto mesiaca


Britská kráľovná Alžbeta II. a westminsterský dekan John Hall prichádzajú 15. októbra na slávnostnú bohoslužbu pri príležitosti 750. výročia opätovného otvorenia Westminsterského opátstva. Foto – TASR/AP

Knižná bodka

Pápež František pred niekoľkými týždňami vyhlásil za svätého kardinála a anglikánsko-katolíckeho intelektuála Johna Henryho Newmana (1801 – 1890).

„Keď mám niekomu v krátkosti predstaviť Johna Henryho Newmana, zvyknem ho nazvať moderným cirkevným otcom. Myslím tým osobnosť formátu veľkých cirkevných otcov, ako boli svätý Atanáz alebo svätý Augustín,“ napísal o ňom benediktínsky mních a spolupracovník Postoja Ján Dolný.

Newmanovo myslenie významne ovplyvnilo aj emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý ho v roku 2010 vyhlásil sa blahoslaveného. „Newman nám vložil do ruky kľúč, aby sme budovali historické myslenie v teológii, či oveľa viac, naučil nás myslieť v teológii historicky a tak rozoznať identitu viery vo všetkých jej etapách,“ vyhlásil v roku 1990 ešte ako kardinál Joseph Ratzinger pri 100. výročí jeho smrti.

Vydavateľstvo Postoj Media pri príležitosti svätorečenia kardinála Newmana ponúklo čitateľom hneď dve knižné novinky. Prvou je Idea univerzity (Kolégium Antona Neuwirtha, 2015), v ktorej Newman ako popredný kresťanský učenec obhajuje tradíciu tzv. slobodného vzdelávania. Súčasťou knihy je aj šesť esejí slovenských akademikov, ktoré objasňujú kontext Newmanovho diela a kriticky reflektujú jeho tézy.

V románe Ztráta a zisk (Hesperion, 2019) opisuje Newman cestu svojho obrátenia na katolícku vieru. „Do našej doby, ktorá spája vieru najčastejšie s emóciami, prehovára Newmanov román ako svedectvo o ľudskej povinnosti hľadať pravdu, aj keby ziskom bola iba ona a stratou všetko ostatné,“ uviedol na adresu Newmanovho príbehu konvertitu katolícky kňaz Štěpán Smolen, autor duchovného bestselleru Buď, kde si.

Obe publikácie Johna Henryho Newmana si môžete zakúpiť v našom e-shope

Vatikánska sedma ako newsletter prichádza do vašich emailových schránok vždy na konci mesiaca. Nájdete v nej nielen prehľad najdôležitejších udalostí uplynulých tridsiatich dní, ale aj odkazy na inšpiratívne texty, avízo očakávaných udalostí či aktuálny knižný alebo filmový tip.

 

Na konci článku vás ešte poprosím o jednu vec:

Ak radi čítate moje články na Postoji, staňte sa, prosím, členom klubu podporovateľov Postoja. 

  

Vašich 5 eur mesačne výrazne pomôže k vzniku ďalších našich článkov.
Ďakujem. Imrich Gazda

Viac o podpore nájdete na podpora.postoj.sk

 

Odporúčame